07.06.2024

Værkmestrene forsømmes

Det er uklogt at spare på den personalegruppe, som skal øge de indsattes jobchancer.

Af forbundssekretær Allan Kjær

År for år bliver der færre værkmestre til at løfte opgaven med at gøre de indsatte klar til arbejdsmarkedet.

I hele landet er der forsvundet næsten 100 værkmestre i løbet af et årti. I Horserød Fængsel var der for eksempel 31 værkmestre tidligere. Nu er der 21 tilbage.

Derfor er der ikke noget at sige til, at værkmestrene er kritiske i Fængselsforbundets værkmesterundersøgelse, som blev offentliggjort i slutningen af maj.

For det første siger stort set alle de værkmestre, som har besvaret undersøgelsen, at de har fået et større arbejdspres i løbet af de seneste tre år.

Problemet er – og det erkendte Kriminalforsorgen ærligt i vores seneste fagblad – at værkmestrene blev overset i forbindelse med projektet omkring optimal bemanding. Derfor er mange ledige værkmesterstillinger ubesatte eller nedlagt i forbindelse med omorganiseringer.

Værkmestrene er derfor blevet ramt som led i flerårsaftalens effektiviseringer. Men selvsamme flerårsaftale indeholder et politisk mål om at opprioritere værkmesterområdet for at styrke uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatsen.

Det er mål som er rigtigt set af politikerne – værkmestrene har nemlig en hel særlig mulighed for at præge de indsatte i den rigtige retning – men det er jo helt skævt, at man samtidig skærer ned på deres område.

Efteruddannelse
Det hjælper heller ikke ligefrem på situationen, at værkmestrene ikke får den efteruddannelse, som de er blevet stillet i udsigt.

Planen var, at minimum én værkmester i hvert fængsel skulle have diplomuddannelsen, så de kunne sikre at flere indsatte kommer i gang med EUD. Men som det fremgår af en artikel i dette fagblad, er dette mål ikke blevet indfriet.

Værkmestrene ser i stedet, at civile faglærere bliver ansat og sendes på diplomuddannelse for at varetage selvsamme undervisning.

I det lys er der ikke noget at sige til, at mange værkmestre ikke oplever, at deres arbejdsopgaver er blevet tilpasset i tråd med de politiske visioner om at gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate via kompetenceudvikling, jobtræning og erhvervsuddannelse. Sagt med andre ord: værkmestrene oplever ikke, at de er blevet gearet til opgaven.

Opfordring
Den negative udvikling må vendes, hvis politikerne skal få deres ønsker indfriet. Fængselsforbundet opfordrer derfor Kriminalforsorgen til i den grad at opprioritere værkmesterområdet.

Kriminalforsorgen må for det første gøre noget ved udviklingen med færre og færre værkmestre.

For det andet skal de satse meget mere på at sikre værkmestrenes faglige udvikling.

Og for det tredje skal de huske at belønne de værkmestre, som tager sliddet med en diplomuddannelse fremfor at bruge lønkronerne på at ansætte civile medarbejdere.