07.06.2024

Udvisningsdømte skal ikke resocialiseres

Efter længere tids pres fra Fængselsforbundet vil regeringen begrænse udvisningsdømtes tilbud i fængslerne. Der er nemlig ingen grund til at anvende tid og ressourser på resocialiserende tiltag i fængslerne for udvisningsdømtes, da deres fremtid ikke ligger i Danmark.

Regeringen sender derfor et lovforslag i høring, der vil begrænse udvisningsdømtes adgang til en række tilbud i kriminalforsorgens institutioner. Det vil blandt andet omhandle tilbud om deltagelse i AMU-kurser, undervisning i skolefag og adfærdsprogrammer. Det omfatter også adgangen til sociale behandlingstilbud i forhold til stofmisbrug. Der vil dog stadig være adgang til disse tilbud, hvis det konkret vurderes nødvendigt.

Fængselsforbundet formand Kim Østerbye er glad for udmeldingen: “Det har i mange år været totalt gak at lave handleplaner på folk, der hverken har mulighed eller interesse i at blive resocialiseret i Danmark. Fængselsbetjente har rigeligt at tage sig til uden at skulle lave handleplaner for udvisningsdømte, så det er et helt rigtigt skridt,” siger han.

Læs mere om lovforslaget her