07.06.2024

Udvidelse i Nuuk?

Der er fyldt i anstalterne i Grønland. I juli lå belægningen på 107 procent. Ventelisten til at afsone er lang. Kriminalforsorgen overvejer derfor at udvide kapaciteten.