07.06.2024

Tillidsrepræsentant Jesper Poulsen

Tre fanger til hver betjent i Nyborg

Personaledækningen er historisk ringe i landets ældste fængsel. Ikke desto mindre forventer institutionschefen, at fængslet er i balance inden nytår.

Der var engang lige så mange betjente som indsatte i Nyborg Fængsel. Sådan er det ikke længere. Forholdet er ændret radikalt på 15 år. I dag er der tre gange så mange indsatte som betjente.

Fra 2007 til 2022 er antallet af indsatte øget markant fra 185 til 348. Mens det er gået den anden vej med betjentene. Deres antal er skrumpet fra 180 til 122.

Fængelsforbundets tillidsrepræsentant, Jesper Poulsen, karakteriserer situationen som katastrofal.

”Det er meget bekymrende. Faktisk skræmmende. Vi mister hele tiden gode kollegaer, og der kommer ikke nok nye til,” siger han.

Alene i år er der stoppet 30 betjente, mens der kun er kommet 14 elever. For at holde driften kørende har fængslet kraftigt nedposteret. Til tider er afdelingerne uden personale. Tre betjente dækker to afdelinger ad gangen ved at skifte fra den ene til anden afdeling.

”Det er selvfølgelig ikke optimalt, men noget måtte der gøres for at få antallet af beordringer ned, men det betyder, at de indsatte har friere tøjler til at ordne deres konflikter internt,” siger Jesper Poulsen.

Det er meget bekymrende. Faktisk skræmmende. Vi mister hele tiden gode kollegaer, og der kommer ikke nok nye til,” siger Jesper Poulsen.

Beordret på arbejde
Fængslet er afhængig af, at alle uniformerede medarbejdere påtager sig overarbejde. Det kan enten være frivilligt eller beordret.

”I 2021 havde vi 184 beordringer. Det er en af årsagerne til, at folk søger væk. På et eller andet tidspunkt bliver det for meget. Folk gider ikke mere. De kan ikke mere,” siger Jesper Poulsen.

Han peger på, at det er et gammelt fængsel uden toiletter på cellerne. Det kræver i sig selv ekstra mandskab. Samtidig er det et hus med mange hårde indsatte, som også kræver ekstra mandskab. At hver betjent skal tage sig af tre indsatte, er der for en skandale, mener tillidsrepræsentanten: ”Vi burde være mindst dobbelt så mange betjente.”

Og det nuværende tal på 122 betjente, er ifølge tillidsrepræsentanten endda højt sat: ”Så tæller man alle med – også sygemeldte, udlånte til andre institutioner og nye elever som ikke må gå alene.”

INDSATTE OG ANSATTE I NYBORG FÆNGSEL

2007: INDSATTE: 185. FÆNGSELSBETJENTE: 180

2022: INDSATTE: 348. FÆNGSELSBETJENTE: 122

Værkmestre passer på de indsatte
Fængslet bruger også et andet tiltag for at løse problemerne. I dagtimerne er der ikke betjente på gangene. Opgaverne med at passe på de indsatte er overtaget af værkmestre, hvilket betyder, at beskæftigelse og uddannelse i værkstederne er midlertidigt stoppet.

Denne løsning er værkmester Hasan Basoda ikke glad for: ”Det er ikke med vores gode vilje, at vi nu står med det hele. Det er en dårlig løsning. Vi vil gerne tilbage til værkstederne hurtigst muligt.”

Han fortæller, at der også blandt værkmestrene har været stor tilbagegang: ”Vi har mistet rigtigt mange i løbet af de seneste år. Vores situation er lige så ringe som betjentenes.”

Der er også stor tilbagegang blandt værkmestrene siger Hasan Basoda.

Balance inden nytår
Institutionschef i Nyborg Fængsel, Henrik Marker, erkender, at fængslet er meget udfordret.

”Vi har det højeste belæg i årevis, og det laveste antal fængselsbetjente i Kriminalforsorgen. Det er og har været udfordrende for driften – også i Nyborg Fængsel. Men vi løser det blandt andet fordi, at vores medarbejdere – både civile og fængselsbetjente – leverer en ekstraordinær indsats. Det er vi meget taknemmelige for. Det er et langt og sejt træk at komme tilbage i balance.

Henrik Marker forventer dog, at problemerne bliver løst inden årets udgang: ”Vi er meget glade for, at vi i august har fået ni nye fængselsbetjentelever, hvilket er et positivt resultat af den nye pop up skole i Odense. Den nye skole vil sammen med flere andre tiltag såsom eksempelvis runderingshold betyde, at vi ifølge prognoserne vil komme i balance på betjentsiden i slutningen af året. Det vil betyde en reduktion af overarbejdet, færre beordringer, færre nedposteringer og dermed en bedre dagligdag og et bedre arbejdsmiljø, som er helt afgørende. Det er prognoser, men vi vil gøre alt for, at de også bliver en realitet.”

Jesper Poulsen mener, at institutionschefens forventninger er urealistiske: ”Jeg har svært ved at se, at vi tilnærmelsesvis kommer i balance i år. Hvordan skaffer du over hundrede betjente og værkmestre på tre måneder?”

“Vi står over for, at 40 procent af det uniformerede personale går på pension inden for ti år – og det er vel at mærke kun alderspension. Dertil kommer alle dem, der bliver sygepensionerede, skifter tjenestested eller helt forlader Kriminalforsorgen. Det er ærgerligt, men lønnen er ikke fulgt med. Tillæggene for aften- og weekendarbejde er blandt de laveste i sammenlignelige job. Da jeg startede i sin tid, var det verdens bedste arbejdsplads. Det kunne det blive igen. Hvis vi altså fik det antal kollegaer, vi har brug for,” siger Jesper Poulsen.

Af Søren Gregersen