07.06.2024

Træn i egne sko eller i bare tæer

Der blive ikke udleveret kondisko til medarbejderne til brug for konflikthåndteringskurset. Fængselsforbundet har rejst ønsket i direktoratet. Konklusionen er, at medarbejderne enten skal træne i egne sko eller i bare tæer. Det samme gælder i øvrigt i politiet.