07.06.2024

Tillidsrepræsentant: ”Coronatiltag rammer forbi virkeligheden”

Med samfundets coronarestriktioner strammes grebet også i Kriminalforsorgen. Der er bare det problem, at der stilles nye krav, som er umulige at overholde i praksis. Det siger tillidsrepræsentanten i Københavns Fængsler.

”Begrænsningen på fem personer skal så vidt muligt indgå i planlægningen af gårdtur.”

Sådan står der i den opdaterede beredskabsplan, som fængselsbetjentene skal følge i forlængelse af de coronarestriktioner, der gælder samfundet generelt. Det er bare ikke praktisk muligt ifølge tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler, David Jensen.

”Hvis vi skulle overholde, at der kun må være fem indsatte på gårdtur ad gangen, ville vi ikke have timer nok i døgnet. Så det gør vi ikke,” siger han.

Det er ikke det eneste punkt i beredskabsplanen, han har stillet uddybende spørgsmål til i ledelsen.

”Der står også, at vi så vidt muligt skal holde os til at arbejde på én afdeling. Men hvis vi gør det, kan vi ikke køre fængslet, vi er i personaleunderskud i forvejen og dybt afhængige af den fleksibilitet. Vi skal desuden undgå dobbeltbelæg på cellerne, det kan jeg heller ikke se, hvordan vi skal kunne. I den mere absurde afdeling står der, at vi skal lægge vores uniform i en hermetisk lukket pose i 48 timer, før vi vasker den. Men det er umuligt især for eleverne. Det har de ikke uniformer nok til,” siger han.

”Hvis vi skulle overholde, at der kun må være fem indsatte på gårdtur ad gangen, ville vi ikke have timer nok i døgnet. Så det gør vi ikke,” siger David Jensen

Han er sammen med sine kollegaer generelt forundret over, at der er opstillet så urealistiske krav i beredskabsplanen, at det er umuligt at leve op til dem.

”Det er frustrerende, og det føles utrygt, at ledelsen virker til ikke at kende vores virkelighed overhovedet,” siger David Jensen.

De indsatte skal selv gøre rent i besøgslokaler
Der har været flere tilfælde af COVID-19-smittede blandt de ansatte i Vestre Fængsel, og en gruppe medarbejdere har ad to omgange været sendt hjem i forebyggende isolation.

Beredskabsplanen er med til at skabe generel utryghed samtidig med, at sikkerheden i tillidsrepræsentantens øjne virker for slap andre steder.

”De har ikke lukket besøg ned, så det vælter ind med fremmede udefra, det er ikke særlig trygt i forhold til at skulle holde smitten ude. Samtidig har man bestemt, at det er de indsatte selv, der skal gøre rent i besøgslokalerne, men ingen tjekker, om rengøringen er god nok. Der bliver gjort rent af professionelle rengøringsfolk i de ansattes kontorer to gange om dagen. Det er temmelig svært at forstå,” siger han.

Man skal hæfte sig ved ’så vidt muligt’
Fagbladet har spurgt Københavns Fængslers institutionschef, Lea Bryld, hvordan det kan være, at de indsatte selv skal gøre rent i besøg.

”Kriminalforsorgen har udarbejdet en instruks til pårørende og indsatte om rengøring af besøgsfaciliteterne. Det er vores oplevelse, at pårørende og indsatte er meget ansvarlige i forhold til at leve op til kravet i instruksen om at gøre rent både før og efter besøgsafvikling,” siger hun.

Hun peger på, at man skal hæfte sig ved ordene ’så vidt muligt’ i beredskabsplanen, fordi den netop forholder sig til, at der er forskellige vilkår fra sted til sted.

”Det, der kan lade sig gøre i et mindre arresthus, kan ikke altid lade sig gøre på Københavns Fængsler. Derfor står formuleringen ’så vidt muligt’ i mange af beredskabsplanens indsatsområder for forebyggelse af COVID 19 i arrester og fængsler,” siger institutionschefen og nævner som eksempel at forsamlingsforbuddet på gårdturene ikke kan opretholdes alle steder.

”Vi har i forbindelse med den seneste plan atter gennemgået vores nuværende gårdturspraksis og må konstatere, at der for eksempel i Polititorvets Arrest godt kan afvikles gårdture med fem indsatte, mens vi på de resterende gårdture i Københavns Fængsler har reduceret antallet fra cirka 35 personer til 20.”

Beredskabsplanen kan tilpasses
Vi har også spurgt Kriminalforsorgens sikkerhedschef, Lars Brysting, om, hvordan han forholder sig til beredskabsplanen overfor, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Også han påpeger, at ’så vidt muligt’ står skrevet i beredskabsplanen netop for, at man kan forholde sig til den lokalt og tilpasse den løbende.

”Beredskabsplanerne opdateres løbende i takt med udviklingen, og vi opfordrer til, at man kommer med tilbagemeldinger og behov for tilpasninger.

I forhold til problemstillingen om rengøring af uniformsdele, er det aktuelt ved at blive gennemgået for at vurdere, om der er behov for en tilpasning af beredskabsplanen,” siger sikkerhedschefen.

Ina Eliasen: Situationen er alvorlig
64 indsatte og 183 ansatte er konstateret smittet med COVID 19 i perioden fra 20. marts 2020 til 13. januar 2021. Kriminalforsorgens direktør, Ina Eliasen, ser med alvor på situationen og udtaler til fagbladet: ”Det kan have store og alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke har styr på smitten inden for murene, og derfor har vi også løbende indført en række restriktioner for at mindske smitterisikoen og sikre trygge forhold for både vores medarbejdere og de indsatte. Det betyder blandt andet, at der er begrænsninger for indsattes mulighed for besøg og beskæftigelse, og at de ikke kan komme på udgang. Derudover tester vi løbende medarbejdere og indsatte, og vi har desuden indstillet til sundhedsmyndighederne, at vores opsyns- og sundhedspersonale kommer frem i vaccinekøen. Samtidig har vi delvist ophævet tilsigelsesstoppet, og vi indkalder nu i begrænset omfang til afsoning igen. Det gør vi fordi, det er vigtigt, at de dømte kommer ind og afsoner deres straffe, og fordi vi vurderer, at vi kan gøre det på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.”

Af Maria Hamilton