07.06.2024

Temamøder om vold i fritiden

På Enner Mark Fængsel og Nyborg Fængsel er der møder om vold mod medarbejderne i fritiden i løbet af august. På møderne får personale og pårørende mulighed for at drøfte de oplevelser, de eller deres kollegaer har haft og stille spørgsmål om, hvodan man sikrer sig bedst muligt.