20.04.2024

Sygefraværet stiger

Landets fængselsbetjente har flere og flere sygedage. På to år er sygefraværet steget med tolv procent.

Kriminalforsorgen er den forkerte arbejdsplads at vælge, hvis man vil undgå sygdom.

Hvor en typisk statslig medarbejder er syg 8 dage om året, er en fængselsbetjent syg 20 dage om året.

Som fængselsbetjent må man altså forvente at være syg næsten en arbejdsmåned hvert år.

Og udviklingen går i den forkerte retning. Fra 2013 til 2015 er sygefraværet blandt opsynspersonalet øget med 12 procent fra 18 dage til 20 dage.

Sygefraværet stiger samtidig med, at Kriminalforsorgen har gennemført en stor reformproces. Det er ikke tilfældigt, mener Fængselsforbundets arbejdsmiljøtovholder Allan Kjær.

”En så omfattende forandringsproces som Kriminalforsorgen har været igennem siden 2013, påvirker medarbejdernes trivsel,” siger han.

Forbundssekretæren vurderer, at Kriminalforsorgen ikke har været god nok til at arbejde med forandringsprocessen i forhold til arbejdsmiljøet. Lederne har været begravet i driftopgaver og nye krav.

”Jeg mener, at lederne har gjort, hvad de kunne for at få tingene til at hænge sammen, men der har ikke været timer nok i døgnet,” siger Allan Kjær.

Samtidig er det ikke blevet bedre af, at flere tjenestesteder er lukket midlertidigt eller permanent: ”Det er en voldsom belastning for trivslen, når ens arbejdsplads pludselig lukker. Disse kollegaer har det bestemt ikke nemt,” siger han.

Høj sygdom i Møgelkær
Møgelkær Fængsel er hårdt ramt. Her er det gennemsnitlige sygefravær steget fra 11 dage til 24 dage i løbet af to år. Det åbne fængsel ved Horsens Fjord tager dermed den triste titel som dansk mester i fængselssygdom.

Tillidsrepræsentant Lars Mogensen mener, at årsagen blandt andet ligger i dårligt arbejdsmiljø generelt, og at fængslet har haft flere langtidssyge.

”Vi er opmærksomme på problemerne, og vi er ved at iværksætte en handlingsplan for at forbedre arbejdsmiljøet,” siger Lars Mogensen.

Lav sygdom på Søbysøgård
Omvendt har Søbysøgård Fængsel det laveste sygefravær i 2015. Det lå på 16 dage i gennemsnit. Det vil sige otte dage færre end i Møgelkær.

Forbundets tillidsrepræsentant Michael Sørensen er overrasket over det lave sygefravær, men han er bange for, at det ikke holder i længden.

”Mine kollegaer er pligtopfyldende. Derfor har vi få sygedage. Men jeg tror ikke, det fortsætter i 2016. Buen er blevet spændt for langt i forhold til arbejdsopgaver og mangel på folk,” siger han.

Løsninger
Allan Kjær mener ikke, at der er en nem måde at knække sygekurven på: ”Vi skal selvfølgelig bruge de redskaber, som vi kender i forvejen. Men Kriminalforsorgens nye ledere skal også have et langt større fokus på personaleledelse og mindre på driftsledelse,” siger han.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har heller ikke en mirakelkur. Men enhedsleder i Koncern-HR Eva Worm er enig i, at ledelsesarbejdet er vigtigt.

”Arbejdet med at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet er et krævende job. I Kriminalforsorgen er faste rammer og sikker ledelse derfor nøglebegreber. I 2016 sætter vi fokus på lederens centrale rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø, fastholde medarbejderne i jobbet og
reducere sygefraværet,” siger hun.

Samtidig vil Kriminalforsorgen i endnu højere grad arbejde med de konkrete udfordringer i de enkelte institutioner. Her ser hun arbejdsmiljøorganisationen som en væsentlig samarbejdspartner både i forhold til den forebyggende arbejdsmiljøindsats og arbejdet med at reducere fravær.

Hun peger desuden på, at Kriminalforsorgens sundhedsordning skal i udbud i slutningen af året. Man vil lægge vægt på at vælge en ordning, der kan understøtte arbejdet med at fastholde medarbejderne i job og reducere fraværet.

Af Søren Gregersen


GENNEMSNITLIG ANTAL SYGEDAGE  BLANDT OPSYNSPERSONALET

Udklip