08.04.2024

I opgørelsen af sygefravær bliver der skelnet mellem korttids- og langtidssygdom. Det er især langtidssygdom, der trækker det samlede billede op i Kriminalforsorgen. Foto: Fængselsforbundet.

Sygefraværet falder i landets fængsler

I 2022 havde fængselsbetjente i gennemsnit 24 sygedage. Sidste år faldt det til 20.

Selvom sygefraværet blandt fængselsbetjentene fortsat er dobbelt så højt som for øvrige statsansatte, går det nu i den rigtige retning.

Fra 2022 til 2023 er landsgennemsnittet for sygedage nemlig faldet fra 23,7 til 20,4.

Tallene kan dog være positivt påvirket af, at Kriminalforsorgen ændrede opgørelsesmetoden 1. november 2023, så man nu regner sygedagene i faktiske timer i stedet for kalenderdage.

Halvering i Møgelkær
Møgelkær Fængsel er et af de steder, hvor sygefraværet er gået markant ned. Her er sygedagene halveret fra 21 til 10 på et år.

Det hænger sammen med et godt arbejdsmiljø siger tillidsrepræsentant Per Møller Christensen:

”Ud over at have færre langtidssygmeldinger har vi bare en rigtig god trivsel. Vi bliver hørt ved ledelsen, og det betyder meget for ens tilfredshed på arbejdspladsen at blive taget alvorligt,” siger han.

Derudover nævner tillidsrepræsentanten, at Møgelkær er ét af de få fængsler, som ikke er underbemandet. Det medvirker dog til, at antallet af elever nærmer sig de fastansatte.

Ud over færre langtidssygemeldinger har vi i Møgelkær bare en rigtig god trivsel.
Per Møller Christensen, tillidsrepræsentant.

”Her skal vi være opmærksomme. Jeg kan blive bekymret for, om vi kan bevare vores gode trivsel, hvis vi bliver for få fastansatte. Derfor er vi også ved at se på fordelingsnøglen.”

Ro på i Jyderup
På Jyderup Fængsel har de reduceret antallet af sygedage fra 28 til 22, og det glæder tillidsrepræsentant Jørn Nørgaard.

”Vi har fået nye og effektive arbejdsmiljørepræsentanter, der eksempelvis arbejder målrettet på at følge op hos den enkelte efter sygdom. Vi mærker tydeligt, at folk er mindre syge,” siger han.

Efter at sygefraværet gik op efter skiftet til kvindefængsel i 2021, er Jyderup nu landet et mere roligt sted.

”Vi oplever en god rekruttering i øjeblikket. Det er alt sammen med til at holde vores betjente mere raske,” siger han.

Stadig højt fravær
Selvom landsgennemsnittet er faldet, er sygefraværet stadig højt i Kriminalforsorgen.

Nykøbing Fængsel har med deres 40 sygedage landets højeste gennemsnit.

På Horserød Fængsel ligger gennemsnittet på 31 årlige sygedage, mens Københavns Fængsler har 29.

I opgørelsen af sygefravær bliver der skelnet mellem korttids- og langtidssygdom. Det er især langtidssygdom, der trækker det samlede billede op i Kriminalforsorgen.

Fortsætte i samme retning
Kriminalforsorgen har haft målsætningen om, at sygefraværet ved udgangen af 2022 skulle nedbringes til 14 dage i gennemsnit pr. medarbejder på Kriminalforsorgens institutioner.

Et mål der langt fra er blevet nået.

Det er alfa og omega, at vi finder ud af, hvordan den syge kan komme tilbage i arbejde uden at tage yderligere skade.
Bo Yde Sørensen, forbundsformand.

Siden har Kriminalforsorgen opstartet flere projekter, der har til formål at styrke arbejdsmiljøet, herunder blandt andet kurser i belastningspsykologi.

Det hilser forbundsformand Bo Yde Sørensen velkommen.

”Der har for længe været for lidt fokus på fastholdelsestiltag. Det er alfa og omega, at vi finder ud af, hvordan den syge kan komme tilbage i arbejde uden at tage yderligere skade.”

Han afrunder: ”Problemerne med arbejdsmiljøet er langt fra løst endnu. Der er mange alarmer, som stadig blinker rødt, men det er godt, at vi nu ser tal, som bevæger sig i den rigtige retning.”

Af Sille Augustinussen