07.06.2024

Svend Holms snublesten er doneret af Fængselsforbundet.

Svend fik sin sten

Han var med til at redde 20 fanger fra at blive sendt til KZ-lejre i Tyskland, men betalte med sit eget liv
På årsdagen for befrielsen fik Svend Holm en mindesten for sin indsats under Anden Verdenskrig.

Svend Holm var kun 28 år, da han døde efter bestialsk tortur af Gestapo.

Sammen med kollegaer fra Statsfængslet i Nyborg var han gået ind i en modstandsgruppe, som blandt andet stod bag jernbanesabotage og våbenmodtagelse.

I februar 1945 besluttede gruppen – anført af viceinspektør Carsten Rafael og vagtmester Verner Birkeholm – at befri 20 politiske fanger fra fængslet som stod over for at blive deporteret til KZ-lejre i Tyskland.

Selve befrielsen af fangerne fandt sted uden tab af menneskeliv. Men tyskerne var rasende og lavede razziaer mange steder i byen.

Den 17. marts blev Svend Holm og to af hans kollegaer arresteret. De var blevet stukket.

Svend Holm blev ført til afhøring og underkastet tortur af op til fem Gestapofolk ad gangen. Torturen var grusom. Blandt andet hoppede en af torturbødlerne fra et møbel og ned på Svend Holms underliv og mellemgulv, mens fire andre stod på hans arme og ben.

Obduktionsrapporten fra 14. maj 1945 vidner om omfattende og voldsomme skader. Svend Holm blev overført til Frøslevlejren, hvor han blev nægtet lægehjælp i fire dage. Alt for sent blev han overført til Statshospitalet i Sønderborg, hvor han få timer senere døde uden at være kommet til bevidsthed.

Han blev begravet på en skydebane i Sønderborg og fundet af modstandsfolk efter befrielsen og genbegravet på kirkegården i Sønderborg.

To af hans torturbødler var danskere i tysk tjeneste: Erik Laurits Larsen og Kristian Egede Lundholm. De blev dødsdømt og henrettet efter krigen.

Svend Holm søn, som deler navn med sin far.

Mindesten foran fængslet
Svend Holm og hans kone Sophie ventede barn, som blev født senere på året.

Sønnen – som også hedder Svend Holm – var tilstede, da der den 4. maj blev lagt en snublesten for Svend Holm på Vindingevej ud for Nyborg Fængsel.

Han er i dag 79 år og var stolt over sin far, da fagbladet talte med ham:

”Jeg har jo aldrig mødt min far, men jeg er glad for, at han bliver mindet på denne fine måde for sin indsats under krigen.”

Tilstede var også Verner Birkeholms datter Lene Birkeholm. Hun holdt tale til ære for Svend Holm og hans kammerater fra modstandsgruppen fra fængslet.

Hendes far gik sammen med Carsten Rafael under jorden i den resterende krigstid efter befrielsesaktionen i februar 1945.

Tilstede var også Karin Kjaer, datter af fængselsbetjent Aage Carlsen, som var en del af gruppen. Der var desuden tale af John Maalø Larsen fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Efter et minuts stilhed blev der sluttet af med ”Kæmp for alt, hvad du har kært.”

STOLPERSTEIN
Det er ikke meningen, at man skal snuble over stenen med sine fødder, man skal snuble med sit hjerte. Det er tanken bag den tyske kunstner Gunter Demnigs snublesten, som nu ligger spredt ud over Europa til minde om kendte og ukendte mennesker, som mistede deres liv på grund af politisk og religiøs forfølgelse. Svend Holms sten er doneret af Fængselsforbundet.

Tak til Snublesten Fyn for baggrundsinfo.

Af Søren Gregersen