20.04.2024

Storstrøm Fængsel har samlet arbejdsdriften for at undgå alenearbejde

Manglen på værkmestre har længe resulteret i alenearbejde. Efter opfordring fra Fængselsforbundet og arbejdstilsynet har Storstrøm Fængsel nu omstruktureret arbejdsdriften.

Fra at have mange værksteder spredt rundt i fængslet på Falster, har man nu samlet dem i fire centre med 3-5 værkmestre på hver.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Mads Holgersen ser positivt på det nye initiativ, for forbundet har længe gjort opmærksom på problemet med alenearbejde.

”Min kollega og jeg har sagt til ledelsen, at det ikke fungerer, at værkmestrene arbejder så meget for sig selv. De gik rundt i kældrene alene med de indsatte. I det lys er jeg tilfreds med, at ledelsen har lyttet til vores og Arbejdstilsynets opråb og har gjort noget ved problemet,” siger han.

Det har løftet arbejdsmiljøet
Tina Løhr er en af de værkmestre, der har mærket omstruktureringen på egen krop. Hun er glad for den nye måde at arbejde på.

I et halvt år inden omstruktureringen var Tina Løhr alene i sit sy- og montageværksted, men pointerer dog, at hun aldrig følte sig utryg.

”Jeg fik lov til at sortere i de indsatte og lade være med at tage imod dem, der kunne skabe konflikter, så jeg har altid følt mig tryg,” siger hun.

Tina Løhrs værksted var lettest at rykke med, og hun er nu flyttet ind ved siden af malerværkstedet.

”Nu er vi altid mindst to værkmestre sammen, og det er rigtig rart. Det har virkelig løftet arbejdsmiljøet at have en kollega at sparre med, spise frokost med og bare være på arbejde sammen med,” siger hun.

De to kollegaer skal nu altid kunne se og høre hinanden, sådan sikres det, at der ikke er nogen, der arbejder alene. Det giver lidt praktiske udfordringer, men bærer mest positivt med sig i Tina Løhrs øjne.

”Det betyder, at når den ene skal på toilettet, skal den anden låse sig inde på kontoret. Men jeg synes grundlæggende, at omstruktureringen er positiv og har gjort det rarere at gå på arbejde,” siger hun.

Det har virkelig løftet arbejdsmiljøet at have en kollega at sparre med, spise frokost med og bare være på arbejde sammen med,” siger værkmester, Tina Løhr.

Storstrøm mangler stadig værkmestre, otte i alt. De skulle gerne ende med at være fem på hvert værksted.

”Vi har tit været nødt til at lukke værksteder, og vi løber virkelig hurtigt. Jeg er også praktikvejleder, og flere af eleverne er blevet kastet direkte ud i at arbejde, fordi vi ikke er nok til at lære dem op. Jeg håber meget, vi bliver flere, så det bliver bedre for både faste og elever at være her. Jeg er stor fortaler for værkmesterarbejdet,” siger Tina Løhr, der også er uddannet fængselsbetjent.

Gjørup: Mere tryghed
Institutionschef Michael Gjørup deler samme forhåbning for fremtiden for arbejdsdriften.

”Vi har arbejdet på flere forskellige aktiveringsområder i forhold til antallet af værkmestre. Det bevirkede, at vi havde mange beskæftigelsestilbud til de indsatte. Men på grund af mangel på værkmestre sammenholdt med Arbejdstilsynets krav om at undgå alenearbejde, har vi måttet finde andre veje. Ledelsen for beskæftigelsen søsatte derfor ideen om beskæftigelsescentre. Dette sammenholdt med, at vi lige nu har opslået værkmesterstillinger, skulle gerne skabe større tryghed i medarbejdergruppen,” siger institutionschefen.

Af Maria Hamilton

 

 STORSTRØMS VÆRKMESTRE

Center 1: Vaskeri, rengøring og køkken
Fem faste og en elev beskæftiger 21 indsatte

Center 2: Montage, smed og metalarbejde.
Fire ansatte beskæftiger 27 indsatte

Center 3: Montage og syværksted
Tre ansatte beskæftiger 28 indsatte

Center 4: Montage- og tømrerværksted
Fire ansatte og en vikar beskæftiger 28 indsatte