07.06.2024

Stor interesse for jobbet som transportbetjent

Rekrutteringen af transportbetjente er i fuld gang. 250 ansøgere med vidt forskellig baggrund har allerede søgt om optagelse, og indtil nu er 41 blevet optaget til start i september og november. Målet er at komme op på 90 transportbetjente til at løfte Kriminalforsorgens nye opgave.

”Vi er positivt overraskede over den store og brede interesse, der har været til jobbet som transportbetjent,” siger Anne Bunimowicz, chef for Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

”Efter den første kampagneindsats før sommerferien har vi modtaget 250 ansøgninger fra kandidater med vidt forskellige baggrunde. Der er både pædagoger, falckreddere og ansøgere, der før har arbejdet med sikkerhed.”

Både uddannelse og job er i familie med fængselsbetjenten. Men hvor kønsfordelingen er 60 procent mænd og 40 procent kvinder hos fængselsbetjente, er andelen af mænd noget større i ansøgerfeltet her.

En anden væsentlig forskel er ansættelsesformen. Hvor fængselsbetjenten er ansat som tjenestemand, er transportbetjenten ansat på overenskomst.

Rekrutteringen fortsætter
Screeningsprocessen lægger sig også op ad den, ansøgere til fængselsbetjentuddannelsen skal igennem, og indtil videre er 41 ansøgere kommet igennem nåleøjet. 36 af dem starter på uddannelse på Vridsløselille Fængsel tredje september, mens de resterende fem er optaget på det hold, der starter første november.

”Vi rekrutterer løbende frem til ansøgningsfristen den 20. august, og vi håber at nå op på 90  transportbetjente i alt, når andet hold går i gang første november. Du kan sige, at det burde være let at finde 90 kandidater ud af så stort et ansøgningsfelt, men vi går ikke på kompromis med kravene,” siger Anne Bunimowicz.

Ikke bare udvidet taxachauffør
Fagene, de nye transportbetjente skal igennem, ligner også fængselsbetjentuddannelsen.
Der er fire hovedområder: Etik & professionalisme, indsatte & institutioner, Lovgivning, regler & procedurer og konflikthåndtering, kontrol & sikkerhed. Der er i alt tre måneder skolegang. Resten er praktikforløb på en af de tre transport- og bevogtningsenheder i Kolding, Hobro og København. I løbet af praktikperioden klædes transportbetjentene på i forhold til udrykningskørsel, viden om psykisk syge og kommunikation med borgere med fremmedsprog.

Den væsentligste forskel fra fængselsbetjentuddannelsen er, at sagsbehandlingsdelen og det relationsskabende arbejde er taget ud: ”Det er vigtigt for os at slå fast, at transportbetjenten ikke bare er en udvidet taxachauffør, der skal transportere fanger fra a-b, selvom jobbet er uden for murene. Transportbetjenten er en myndighedsperson og bærer uniform som fængselsbetjenten, repræsenterer organisationen og skal kunne håndtere mange af de samme ting,” siger Anne Bunimowicz.

Mulighed for videreuddannelse i Kriminalforsorgen
Når de nye transportbetjente har færdiggjort uddannelsen, og har arbejdet endnu et år i Kriminalforsorgen, har de mulighed for meritoverføre de tre år og tage fængselsbetjentuddannelsen på ét komprimeret år.

”Vi er endnu ikke færdige med at tilrettelægge den komprimerede uddannelse, der er lidt tid endnu. Men den skal indeholde sagsbehandlingsdelen og give transportbetjentene mere viden om arbejdet med den indsatte inden for murene,” siger chefen for Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.


Kriminalforsorgen overtager transportopgave
Kriminalforsorgen overtager størstedelen af politiets arrestanttransporter med start i slutningen af 2018. Der bliver etableret en ny institution for transport- og bevogtningsenheder i Hobro, Kolding og
København.

Af Maria Hamilton