07.06.2024

Støtteforløb til sygemeldte medarbejdere

Sygemeldte medarbejdere kan nu igen få en privat støtteperson

Efter en alvorlig arbejdsskade kan selv små hverdagsopgaver virke helt uoverskuelige. Derfor tilbyder Kriminalforsorgen nu et 12-måneders personligt støtteforløb, hvor den sygemeldte og de pårørende får tilknyttet en støtteperson, der gennem rådgivning og hyppige møder hjælper medarbejderen tilbage til arbejdet.

Aftalen er indgået mellem Kriminalforsorgen og konsulenthuset Actief Hartmanns, og løber frem til udgangen af november 2026. Den bygger ovenpå positive erfaringer fra lignende støtteforløb de seneste tre år.

En uundværlig støtte i hverdagen
Jakob Nielsen er en af dem, som har gjort brug af støtteforløbet. Han blev i 2004 ansat i Ringe Fængsel, men er ved årsskiftet blevet fyret efter at have været sygemeldt på grund af svær PTSD. Her har han været tildelt en støtteperson, som har hjulpet ham med en lang række dagligdagsting. Eksempelvis at håndtere sin post fra det offentlige.

”Hver gang en ny mail er tikket ind, har jeg slet ikke kunnet overskue det. Her har min støtteperson Gitte fungeret som et filter, og vurderet hvad der var nødvendigt at få rykket på, og hvad der kunne vente lidt”, siger Jakob Nielsen.

Derudover har Gitte været med ham til lægen, til psykologen og til første møde i jobcentret.

“Min PTSD blev vildt tricket af alle dørene nede i jobcentret, og det kunne Gitte fornemme. Hun fik mig lynhurtigt rykket udenfor, og i stedet arrangeret at få mødet afholdt på en måde, hvor jeg kunne føle mig tilpas. Hvis Gitte ikke havde været med, var det møde aldrig blevet til noget.”

Desuden har de kørt ture sammen, drukket kaffe og talt om, hvordan det hele står til. Det har blandt andet hjulpet ham med at komme ud ad døren, som hans PTSD ellers havde sat en stopper for.

Efter at have fået det arrangeret med sin leder har Jakob Nielsen fået forlænget sit forløb, selvom han ikke længere er ansat efter årsskiftet.

I nogle tilfælde, hvor medarbejder må afskediges, tilbyder den nye aftale et såkaldt outplacementforløb, der over seks måneder skal sørge for at hjælpe den opsagte medarbejder godt videre i et job udenfor Kriminalforsorgen.

Anerkendelse fra ledelsen
Mik Grüning er HR-direktør ved Kriminalforsorgen, og står i spidsen for medarbejdernes trivsel. Han mener ikke, at medarbejderne helt kan skånes for risikoen for ubehagelige oplevelser, der kan ende
med at gå ud over deres sundhed.

“Når man er ansat i Kriminalforsorgen, så er man vores ansvar. Derfor er det også vores ansvar at støtte medarbejderen. Vi har i forvejen støtteordninger, men vi har måtte anerkende, at der har været behov for mere.”

Han glæder sig derfor over, at den nye aftale sikrer, at ordningen kan gentages og nu forlænges med yderligere seks måneder, hvis behovet opstår. Eller som i Jakob Nielsens tilfælde helt gentages.

Og det ser ud til, at man som sygemeldt medarbejder i Kriminalforsorgen stadig kan blive tilknyttet en støtteperson, efter aftalen udløber i november 2026.

”Det er et spørgsmål om prioritering, og det her felt prioriterer vi højt. Selvfølgelig er der flere om at tage beslutningen, men jeg vil helt sikkert slå et slag for det,” siger Mik Grüning.

Brug for mere synlighed
Efter at have oplevet de første symptomer på sin PTSD, blev Jakob Nielsen hurtigt sygemeldt. Men det var lidt af en tilfældighed, at han blev gjort opmærksom på støtteforløbet.

“Jeg tror ikke, jeg havde fået den nødvendige hjælp, hvis ikke min kollega havde fortalt mig om det. Da jeg gik til min leder, havde han ikke hørt om forløbet.”

Og det er en skam, mener Jakob Nielsen.

”Jeg synes, det er forkert, at det er en kollega, der skal fortælle mig om støtteforløbet. Jeg mener, at man skal gøre brug af det i langt højere grad, og gøre det synligt alle steder, at muligheden er der.”

Til den kritik svarer Mik Grüning: ”Det er rigtigt, at det er den nærmeste leder, der har ansvaret for at gøre opmærksom på forløbet. Vi har tidligere sat ret hårdt ind for at synliggøre det, men det er da klart, at når jeg hører det her, så må vi gøre det bedre. Det vil jeg gerne sørge for,” afrunder Mik Grüning.

Projektet er økonomisk støttet af en statslig pulje administreret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og er et ekstra tilbud, der ikke vil erstatte allerede eksisterende tilbud.

Af Sille Augustinussen