20.04.2024

Slut med handleplaner for udvisningsdømte efter løsladelse

Folketinget har med virkning fra 1. juli vedtaget ændringer af straffuldbyrdelsesloven, der betyder, at Kriminalforsorgen ikke længere har pligt til at udarbejde handleplaner for udvisningsdømte for tiden efter løsladelsen.

Der skal altså ikke længere lægges planer for den fremtid, hvor de dømte alligevel har forladt landet.

Se den konkrete lovændring her.