07.06.2024

Skruen strammes over for voldelige indsatte

Straframmen for vold mod ansatte i Kriminalforsorgen fordobles. Det er et af de centrale dele af et lovforslag, som udspringer af den nye flerårsaftale.

Kriminalforsorgen får også flere sanktionsmuligheder over for dem, der bryder reglerne i fængslerne og skærpede regler i forhold til dømte, som udebliver fra afsoning.