07.06.2024

TR, AMR, HR-konsulenter og ledere tilbydes at deltage i grundkursus i belastningspsykologi, som Kriminalforsorgen har indkøbt 750 licenser til. HR-konsulent og psykolog Janne Hartington var facilitator ved kurset i Institution Vestegnen den 23. januar.

“Skal vi tale om følelser? Den er go’ med dig!”

Men den er god nok. Refleksionsøvelser og erfaringsudvekslinger skal sætte fokus på, hvordan man bedst navigerer og håndterer et højrisikojob

”Når jeg får andre til at fungere, så fungerer jeg.”

Svaret kommer fra én af de 29 kursister fra Institution Vestegnen, der den 23. januar valgte at tage grundkurset i belastningspsykologi. De er netop blevet bedt om at svare på, hvad deres ”hvorfor” er.

Hvorfor de ser deres arbejde i Kriminalforsorgen som meningsfuldt.

Helt konkret skal deltagerne gennem videomateriale og forskellige øvelser få mere viden om arbejdet i et mentalt højrisikojob, og hvad der skal til for at forebygge belastningsreaktioner.

Derfor sidder vi her, i bygningen ’Larsens Plads’, der hører til Herstedvester Fængsel. Folk fra Køge Arrest er også kommet. Kaffen er hældt op, og morgenstykkerne er spist. De næste par timer skal kursisterne udveksle deres erfaringer med hinanden og reflektere over deres personlige tilgang til hverdagens udfordringer.

Kursisterne fra Institution Vestegnen skal i grupper dele med hinanden, hvilke faktorer udefra, der påvirker deres tilgang til jobbet. Et af de store emner er medierne rolle.

På tide med en indsats
Det er alle TR, AMR, HR-konsulenter og ledere, der tilbydes at deltage på kurset. Niels Jensen er fællestillidsrepræsentant i Syddanmark, og deltog i kurset tilbage i november. Siden har den nye viden fået lov at bundfælde sig.

”Kurset har givet mig en ny forståelse for, at det ikke kun er den enkelte, der kan blive påvirket. Det er også resten af huset. Det er vigtig viden, hvis vi skal kunne hjælpe hinanden,” siger Niels Jensen.

Og det er netop også målsætningen, at deltagerne skal kunne fungere som bannerførere for at overføre viden fra kurserne til det daglige arbejde.

En indsats, som Niels Jensen har ventet på. Da han begyndte som fængselsbetjent i Søbysøgård Fængsel tilbage i 2018, var der ingen lignende tilbud.

”Det var jeg simpelthen rystet over. Men der er heldigvis sket meget siden, og jeg er glad for, at der nu bliver taget et skridt i den rigtige retning,” siger Niels Jensen.

Vi er nødt til at tale om det
Tilbage i Larsens Plads er stemningen hen over formiddagen løs, og mange går til dagens opgaver med et grin.

Men eftersom vi når gennem de første refleksionsopgaver, og kursisterne bliver uddelt i mindre grupper, lægger der sig en mere alvorlig stemning over lokalet.

Janne Hartington er dagens facilitator. Udover at være HR-konsulent ved Kriminalforsorgen Øst, er hun også uddannet psykolog.

”Det er supervigtigt, at vi i dag får skabt et trygt rum for kursisterne. De skal føle sig sikre i at dele deres styrker og svagheder med hinanden, så vi kan nå frem til de gode refleksioner. Det er her, vi ser effekten,” siger hun.

Kurserne afholdes i perioden 21. november 2023 til 26. februar 2024, og er en del af et trepartsprojekt, hvor Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet har søgt midler via BFA. Grafik: Institut for Belastningspsykologi.

Efter at have udvekslet deres ”hvorfor”, og hvilke faktorer udefra, der påvirker deres tilgang til arbejdet, skal kursisterne sætte ord på, hvordan de selv ser deres reaktionsmønster.

”Du skal nu tænke over, hvor du har tendens til at falde hen, når du bliver presset. Rød eller blå? Og hvad kan gøre dig rød eller blå?” spørger Janne Hartington.

”Jeg er helt klart rød!” lyder det fra et sted i lokalet.

Der er brug for mere
Niels Jensen har haft et par måneder til at få implementeret kursets målsætninger i det daglige arbejde, men savner en konkret opfølgning.

”Jeg kan stadig blive i tvivl om, hvordan jeg bedst taler med en, der har oplevet noget voldsomt,” siger Niels Jensen.

Han fortsætter: ”Jeg mener, det er en fejl at aflevere bolden og så ikke følge op med mere konkret undervisning.”

Janne Hartington har samme vurdering: ”Det er klassisk Kriminalforsorgen. Der er så meget godt materiale, men hvordan går man fra det og over til en god implementering? … Men vi er trods alt sporet i den rigtige retning,” siger hun.

Det tyder det også på, at dagens kursister mener. De er i hvert fald stadig dybt optaget af hinandens placeringer i det røde eller blå reaktionsmønster.

Og sådan blev det frokosttid.

INFO OM KURSET
Kriminalforsorgen har indkøbt kurset hos Institut for Belastningspsykologi, så alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR-medarbejdere og ledere kan blive klædt bedre på til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Kurset er opdelt i otte moduler, der hver især indeholder en video, som opfordrer til en refleksionsøvelse. Herefter skal kursisterne sidde for dem selv i et par minutter, og så dele deres tanker og erfaringer med gruppen og senere med resten af lokalet. Deltagelse er frivillig.