20.04.2024

Simon fik hjælp af frivillige til studierne i Sønder Omme Fængsel

Det kan være uoverskueligt at sidde på skolebænken og gå til eksamen, mens man afsoner sin dom. Ungdommens Røde Kors hjælper indsatte med at studere.

“Jeg er ikke i fængsel for at blive dummere.”

Sådan siger Simon, der afsoner en dom på 12 år for narkokriminalitet. Og hans udsagn er meget dækkende for indstillingen hos mange af de indsatte, der vælger at bruge uddannelse som deres vej ud af kriminalitet.

”Jeg har tid til at arbejde med mig selv, og så var det oplagt at tage en uddannelse i fængslet,” siger Simon.

Han læser HF, men det er svært at gennemføre et selvstudie, når man skal sidde alene i sin celle og bare læse en masse. Derfor fik han en frivillig studiestøtte gennem Ungdommens Røde Kors.

”Det har været meget motiverende. Ellers tror jeg, at jeg var gået død i det. Men jeg vil jo ikke skuffe min studiestøtte,” siger han.

Simon har gjort flittigt brug af Ungdommens Røde Kors’ tilbud. Han har både fået besøg af sin frivillige studiestøtte i fængslet og fået online støtte af andre frivillige.

”Når man er i fængsel, får man ofte et nej. Der er ingen gulerod, der motiverer dig. Men her er en frivillig, der interesserer sig for dig, og ikke bare ser dig som et nummer i en celle. Det er godt for folks mentale helbred, for det skaber en normalitet i fængslet,” siger han.

Simon afsoner nu sidste del af sin dom på en pension, hvor han kan læse det sidste fag, før han står med en færdig HF. Han planlægger at læse videre, når han bliver løsladt.

Perspektiv udefra
Erik Holme Bertelsen er fængselslærer og kontaktlærer for studiestøtte i Sønder Omme Fængsel. Han tror ikke, at Simon havde klaret studierne uden hjælp. Han ser særligt to store fordele i at samarbejde med Ungdommens Røde Kors om at tilbyde de indsatte en studiestøtte.

Fængselslærer Erik Holme Bertelsen

”Her kommer faktisk nogle frivillige, som er studerende og beskæftiger sig med de konkrete fagområder. De har både tid og faglige kompetencer, vi aldrig vil kunne matche i fængslet,” siger han og tilføjer: ”Udover den konkrete frivillige indsats, giver det også noget anerkendelse til de indsatte, når de får hjælp af unge studerende, som gør det helt frivilligt. De giver et perspektiv udefra og giver indblik i et liv og et miljø, de indsatte ikke nødvendigvis kender meget til.”

Ungdommens Røde Kors samarbejder med fængsler, udslusningsfængsler og arrester, hvor frivillige tilbyder studiestøtte til indsatte i projektet Studerende Fanger. Enten ved et ugentlig besøg eller online. Derudover har Ungdommens Røde Kors også Frie Studerende, som er et tilbud om studiestøtte til løsladte, der læser videre efter endt afsoning.

”Vores samarbejde med Ungdommens Røde Kors kører gnidningsfrit. Vi er glade og taknemmelige, og det vil vi meget gerne investere tid i,” siger Erik Holme Bertelsen.

Af Eskil Meinhard Hansen

VIL GERNE UD I FLERE INSTITUTIONER
Ungdommens Røde Kors samarbejder med seks fængsler, tre pensioner og en arrest om at tilbyde studiestøtte til indsatte. Det er oftest unge studerende, der har gennemgået en træning, som står for undervisningen. Hvis du er interesseret i at indlede et samarbejde med Ungdommens Røde Kors i jeres institution, er du velkommen til at kontakte programkonsulent Louise Graabæk. Mail: louise.
graabaek@urk.dk eller 41882812.