17.04.2024

SF: begræns isolationsstraf

Brugen af isolationsstraf er øget markant i landets fængsler. Denne udvikling vil SF nu sætte en stopper for. Derfor foreslår partiet at give fængselsbetjentene bedre mulighed for at vurdere om der skal idømmes isolationsstraf eller ej.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) siger: ”Ved at give skønnet tilbage til fængselsbetjentene
håber vi, at fagligheden sikres bedre. Så kan betjentene i de enkelte sager vurdere, om der
eksempelvis er psykiske eller personlige årsager til, at isolation ikke er hensigtsmæssigt.”