07.06.2024

Send de udviste kriminelle hjem, men brug ikke penge på det

Jeg er ikke begejstret for Søren Papes forslag om at leje fængselsceller i
udlandet til udviste kriminelle.

Ministeren er inspireret af Norge, som lejer pladser i Holland, fordi de norske
fængsler er overfyldte.

I Danmark er der dog ikke tale om samme problemstilling. Vi vil ikke leje udenlandske pladser for at løse et kapacitetsproblem, men for at skræmme udlændingene væk.

Ministerens tanke er nemlig, at de kriminelle vil holde sig væk fra vores land, hvis de ved, at de risikerer at blive sendt hjem til afsoning.

Sådan tror jeg ikke, verden er skruet sammen. Jeg tror, de kriminelle vil lave nøjagtig lige så meget kriminalitet som hele tiden, ligegyldigt om de skal afsone her eller i Rumænien.

Og når man tænker på det højere recidiv i Rumænien, så skaber Søren Pape med denne løsning nok snare mere kriminalitet. Fængslerne i Rumænien er overfyldte, og de har ingen synlig effekt på landets meget høje kriminalitet.

Jeg spørger derfor: Hvorfor skal Danmark skære i økonomien i vores i forvejen trængte fængsler for at bruge penge på at leje pladser i udlandet?

Der er også et moralsk problem forbundet med løsningen. Der vil være tale om det rige land, som eksporterer sine problemer til et fattigere land.

Men vi slipper ikke for ansvaret. Vi vil stadig have pligt til at føre tilsyn med deres afsoningsforhold. Vi vil med andre ord blive nødt til at blåstemple forhold, som ligger langt under vores standard.

Jeg mener, at vi skal fortsætte arbejdet med at sende udviste kriminelle hjem til afsoning i deres hjemland. Det ville klæde ministeren at presse hjemlandene til at tage deres kriminelle retur, fremfor
at tage penge op af kassen i Kriminalforsorgen.

Men fri os for tåbelige løsninger uden beviselig effekt, som i den sidste ende gør den danske kriminalforsorg endnu mere økonomisk udhulet.

Kære minister – det må blive et nej tak herfra.

Kim Østerbye
Forbundsformand