07.06.2024

Sådan er reglerne, hvis du bliver syg før eller under ferien

Det er surt at lægge sig syg i samme øjeblik, kufferten er pakket. Heldigvis er der hjælp at hente.

Rammer influenzen inden ferien, kan du vælge at suspendere ferien. Rammer sygdommen først, når du er gået på ferie, kan du have krav på erstatningsferie.

Når du bliver syg inden ferien
Bliver du syg, inden ferien starter, er du ikke forpligtet til at holde den ellers planlagte ferie. Men du må selvfølgelig gerne holde ferien, hvis du ønsker det.

Hvis du mener, at sygdommen er en feriehindring, skal du sygemelde dig efter de regler, der gælder for sygemelding. Det vil sige, at du senest skal melde dig syg ved arbejdstidsbegyndelse på din første sygedag.

Det betyder, at din ferie suspenderes, og at du har ret til at holde den på et andet tidspunkt. Du skal ikke indhente en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver ønsker det. I så fald skal arbejdsgiver betale.

Når du melder dig rask igen, skal du som udgangspunkt genoptage arbejdet. Afholdelse af erstatningsferie følger de almindelige regler for varsling af ferie.

Når du bliver syg under ferien
Bliver du ramt af sygdom, efter du er gået på ferie, har du ret til erstatningsferie, hvis du er syg i mere end fem feriedage i løbet af ferieåret.

Du skal for første informere din arbejdsgiver om, at du er syg så hurtigt som muligt. Det skal du gøre efter de regler, der i øvrigt gælder på din arbejdsplads. Det er vigtigt, fordi de fem karensdage først tæller fra den dag, du melder dig syg.

For det andet skal du kunne dokumentere, at du er syg. For eksempel med en lægeerklæring eller dokumentation for hospitalsindlæggelse. Du skal indhente dokumentationen, selvom din arbejdsgiver ikke efterspørger den, og du skal selv betale.

Erstatningsferien skal som regel afholdes samme ferieår, det vil sige inden 1. maj næste år. Ferien kan overføres til næste ferieår, hvis sygdommen gør det nødvendigt. Alternativt kan du også få den ikke-afholdte erstatningsferie udbetalt.

Af Søren Gregersen