20.04.2024

Ryger mundkurven?

Den nye regering omtaler i sit 18 sider lange forståelsespapir det pres, der er på ytringsfrihed i den offentlige sektor.

Man vil blandt andet indskærpe, at offentligt ansatte har frihed til at ytre sig uden direkte eller indirekte negative reaktioner fra ledelsen.