20.04.2024

Ridderkors

Michael Gjørup er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen for 41 års tjeneste i
Kriminalforsorgen. Gjørup begyndte som fængselsbetjent i Vestre Fængsel i 1981 og
gik på pension som institutionschef i Storstrøm Fængsel.