07.06.2024

Politisk opbakning til at genindføre elevløn til nye fængselsbetjente

Retsordførere fra SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten bakker op om Fængselsforbundets forslag om at fjerne SU fra betjentuddannelsen og dermed styrke rekrutteringsindsatsen. S og K er positiv indstillet.

Forslaget om at erstatte SU med elevløn på fængselsbetjentuddannelsen møder politisk opbakning fra flere kanter.

Peter Skaarup, retsordfører fra Dansk Folkeparti, peger på, at forslaget vil øge rekrutteringsmulighederne: ”Dansk Folkeparti ønsker, at fængselsbetjente fremover modtager elevløn under hele deres uddannelse fremfor SU. Vi mangler ganske enkelt fængselsbetjente, og arbejdet er benhårdt og utaknemmeligt. Vi er derfor fra politisk hold nødt til straks at øge rekrutteringen af nye fængselsbetjente ved at tildele dem elevløn under hele deres uddannelse,” siger retsordføreren til fagbladet.

Dansk Folkeparti ønsker, at fængselsbetjente fremover modtager elevløn under hele deres uddannelse fremfor SU.

Også SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt bakker op om forslaget. Hun spurgte i november justitsministeren, hvor meget det vil koste, men har ikke fået svar endnu.

”Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi skal løse rekrutteringskrisen, må der nye redskaber til. Jeg har haft et spørgsmål om, hvad det koster, inde hos ministrene siden november. Så det har længe været på min agenda,” siger hun.

På samme måde støttes forslaget af Enhedslisten. Retsordfører Rosa Lund fremhævede allerede problemstillingen, da vi interviewede hende i efteråret.

Hun har netop gentaget sit budskab over for DR: ”Dem, der kan blive de bedste fængselsbetjente, er nogen, der har gået på en byggeplads som murer eller tømrer, eller tidligere har arbejdet som socialarbejder. Men de uddanner sig ikke til fængselsbetjent, hvis de kan se, at de vil slå bunden ud af deres egen økonomi.”

K og S også positive
Det Konservative Folkeparti ser også positivt på forslaget. Naser Khader skriver til Fagbladet: “Vi har sympati for ideen, og vi er helt enige i, at det vil gøre uddannelsen mere attraktiv. Vi mener dog, at spørgsmålet skal afklares som en del af en overenskomstaftale.”

Socialdemokratiet har ikke taget stilling til forslaget endnu, men retsordfører Jeppe Bruus er positiv indstillet: ”Det kan sagtens være noget, vi kigger på i de kommende år. Vi har behov for flere fængselsbetjente,” siger han til DR.

Af Maria Hamilton

Læs også: Stefan måtte spare op til at blive fængselsbetjent


Opdatering 18. februar:

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har i februar svaret på et spørgsmål fra Karina Lorentzen Dehnhardt om samme emne. Her lover han, at bringe det op i forbindelse med en revision af fængselsbetjentuddannelsen i 2020.

“Jeg synes, at det vil være naturligt, at spørgsmålet om elevløn under fængselsbetjentuddannelsen indgår som en del af dette arbejde. Det vil sikre, at vi har et samlet grundlag for at vurdere, hvordan vi kan skabe en endnu bedre og mere attraktiv uddannelse som fængselsbetjent,” skriver han.

Se hele svaret her.