07.06.2024

Pind: Jeg bekymrer mig ikke om langfingrede lømler, som stjæler slik

Klar tale fra justitsministeren på dagens konference om ungdomskriminalitet: Det er de hårde kriminelle, som der skal fokuseres på.

Justitsminister Søren Pind (V) vil sætte ind over for den tunge ende af de unge kriminelle.

“Langt de fleste unge er lovlydige borgere. Dem der begår kriminalitet, gør det for det meste som en engangsforseelse. Jeg bekymrer mig groft sagt ikke om langfingrede lømler, der stjæler slik. Det er den hårde kerne af unge, som vi skal fokusere på. Deres kriminalitet rammer mange steder og mange mennesker, og deres kriminalitet fortsætter som voksen,” siger Søren Pind på en konference på Christiansborg i dag.

Han understreger, at man i alt for lang tid har været berøringsangst over for de unge under 15 år, som bevæger sig på den forkerte side af loven: “Vi skal ikke først tage et fast greb, når de bliver 15 år, for da er det for sent,” siger ministeren og tilføjer: “Københavns Kommune er først nu begyndt at registrere fravær i folkeskolen. Hvad fanden er meningen?”

Selvom han taler for mere konsekvens overfor for unge under 15 år, siger han ikke noget om en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år, som der ellers var bred enighed om blandt de borgerlige partier før seneste folketingsvalg.

Tværtimod benytter han lejligheden til at garantere, at børn ikke skal ruske tremmer, så længe han er justitsminister.

“Jeg underskriver ikke en lov, der sætter børn i fængsel,” siger Søren Pind.

Juraprofessor er fortrøstningsfuld 
En af de mange tilhørere til Søren Pinds udmeldinger, er tidligere juraprofessor og formand for Det Kriminalpræventive Råd Eva Smith. Hun er en stor kritiker af tankerne om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år.

Eva Smith var positiv efter justitsministerens tale.

“Jeg hører, at ministeren har sat et grundigt arbejde i gang, og at han først og fremmest vil tage de værktøjer i brug mod ungdomskriminalitet, som vi allerede har. Det gælder de tiltag, som kommunerne allerede kan benytte så som ungepålæg (at forældre holdes ansvarlige for unges kriminalitet, red.),” siger Eva Smith til fagbladet.

Men at ministeren bombastisk melder ud, at ingen børn skal i fængsel, er hun ikke videre imponeret af: “Hvad er fængsel? En lukket institution med tremmer for vinduerne opleves fuldstændig som en fængsel for et barn. Jeg vil gerne vide noget mere konkret.”

 Af Kristian Westfall