07.06.2024

Personalemangel lammer fængselsbetjentes opkvalificering

Manglen på folk har lagt fængselsbetjentes efter- og videreuddannelse i dvale. Det gælder også personalemøder og temadage.

Man har som ansat gode muligheder for efteruddannelse. Det står på Kriminalforsorgens hjemmeside. Lige nu er det dog en sandhed med modifikationer. Der har nemlig været lukket ned for de fleste videre- og efteruddannelsesforløb i Kriminalforsorgen det seneste halve år.

Årsagen er manglen på fængselsbetjente. Kriminalforsorgen råder simpelthen ikke over mandskab nok til, at fængselsbetjente bruger tid til uddannelse.

Ifølge forbundsformand Kim Østerbye er konsekvensen en svagere kriminalforsorg med medarbejdere, der ikke er fuldt opdaterede på de arbejdsopgaver, der stilles dem.

”Det er helt centralt, at fængselsbetjente løbende opkvalificerer sig. Det er komplekst at arbejde i Kriminalforsorgen, og vigtigt at være konstant ajourført i forhold til håndtering af opgaverne,” siger han og nævner konflikthåndtering som et element, der efterspørges af mange betjente.

Kim Østerbye medgiver, at han selv var med til at indgå uddannelsespausen i foråret for at frigøre ressourcer til den daglige drift .

”Vi måtte akut fokusere på den kritiske bemandingssituation, så vi kunne få dækket vagterne, men det holder selvfølgelig ikke i længden. Ingen arbejdspladser kan holde til, at den faglige udvikling sættes i stå. For eksempel er personalemøder, der er vitale for en høj faglighed fuldstændig stoppet og temadage, der opkvalificerer fængselsbetjentenes viden er ikke-eksisterende. Det er meget bekymrende,” siger han.

Ringere resocialisering
Den stillestående efteruddannelse af medarbejderne smitter også direkte af på de resocialiserende indsatser.

Fængselsforbundet har påpeget, at kun 14 værkmestre har fået den erhvervspædagogiske diplomuddannelse siden seneste flerårsaftale, som ellers havde fokus på de indsattes uddannelse.

Dengang oplyste Kriminalforsorgen, at hverken Horserød Fængsel, Herstedvester Fængsel, Sønder Omme Fængsel, Søbysøgård Fængsel, Ringe Fængsel, Renbæk Fængsel eller Nørre Snede Fængsel havde gennemført EUD-forløb for de indsatte, hvilket ellers var ønsket fra politisk side.

Få forløb
Anne Bunimowicz – der er uddannelseschef på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Birkerød – oplyser, at der er kørt en smule opkvalificering, siden uddannelsesstop blev indført i foråret.

”Vi har i perioden gennemført uddannelsesaktiviteter, der har været afgørende for driften. Vi har blandt andet haft forløb for rygestopinstruktører, uddannet i forhørsledelse, uddannet fysiske testledere og gencertificeret konflikthåndteringsinstruktører,” siger hun.

Hun oplyser, at man planlægger at sætte videre- og efteruddannelserne i gang i løbet af oktober.

”Vi arbejder på en ny model med en fælles administration af efteruddannelse i Kriminalforsorgen. I fremtiden skal vi i højere grad have et tættere samarbejde med både offentlige og private udbydere. Modellen er også båret af et ønske om bredere anerkendelse af kompetencer, eksaminer og beviser. Efteruddannelsesaktiviteter, hvor der er tale om en kernefaglighed som for eksempel konflikthåndtering, skal Kriminalforsorgen stadig selv levere,” siger Anne Bunimowicz.

Af Kristian Westfall