20.04.2024

Pensionistlivet var for kedeligt for Mimi Petersen

66 år er ingen alder. I hvert fald ikke, hvis man spørger fængselsbetjent Mimi Petersen. Hun var egentlig gået på pension, men nu arbejder hun i fodlænken i Næstved.

Mimi Petersen er allerede i gang med at gøre klar til dagens køretur, da fagbladet møder hende i fodlænken i Næstved, selvom hun lige er mødt ind på sin første arbejdsdag som pensioneret fængselsbetjent. Men det er heller ikke længe siden, hun sidste gang var tilknyttet arbejdspladsen.

”Jeg fylder snart 66, og jeg talte egentlig ned til min pensionsdag, men da den så kom, syntes jeg det blev kedeligt bare at gå derhjemme,” siger hun.

Enhedsleder Tina Greth Møller er også glad for muligheden for at trække på Mimi Petersens erfaring. Langt de fleste fængselsbetjente i fodlænkeordningen er nemlig hevet ud på grund af bemandingsproblemer i fængslerne.

”Vi har ikke mange fængselsbetjente tilbage. Tidligere var det omkring halvdelen af de 12 ansatte, men nu er der kun én fængselsbetjent tilbage ud over Mimi,” fortæller hun.

Nye muligheder for pensionerede
Det var den nye ordning for pensionerede fængselsbetjente, der blev lanceret i november 2019, der åbnede for Mimi Petersens ansættelse.

”Jeg er før blevet tilbudt ansættelse, men til 109 kroner i timen,” siger fængselsbetjenten med erfaring fra rejseholdet og Herstedvester Fængsel.

”Det råbte jeg lidt op om, for jeg ved, at vi er mange pensionerede betjente, der gerne vil hjælpe til, og hvorfor så ikke give os lov til det til en ordentlig løn, når folk er ved at brække sig over mængden af arbejde,” siger hun.

Nu er hun ansat gennemsnitligt 8 timer om ugen til 175 kroner i timen, og fagbladet har fået lov til at komme med på hendes første arbejdsdag.

Parløb med socialrådgiver
Mimi Petersen har en 12-timersvagt sammen med socialrådgiveren Patrick Pedersen. De skal sætte fire nye fodlænker på og lave kontrolbesøg hos en række andre afsonere.

Kollegaerne kører afsted i civil af hensyn til dem, de skal besøge hjemme og på arbejdspladsen, for meningen med fodlænkeordningen er netop, at de skal kunne videreføre deres normale liv.

Vi fængselsbetjente har jo ry for af at være lidt hårde, mens socialrådgiverne er mere bløde, og jeg synes, vi supplerer hinanden godt,” siger Mimi Petersen

Den første på besøgslisten er 22 år og har fået en dom på fem måneder for blandt andet salg af stoffer, men ud fra noterne i papirerne er der ikke grund til at tro, at han ikke vil samarbejde.

”Man er igennem en grundig filtreringsproces, inden man bliver godkendt til at afsone sin dom i fodlænke. Men det er klart, at vi godt kan komme ud for, at nogen bliver aggressive, når vi er på kontrolbesøg, og de har overtrådt reglerne i en grad, så vi må tage dem med til nærmeste arrest,” fortæller Patrick Pedersen.

Det er netop det aspekt, der er med til at gøre koblingen mellem de to fagligheder frugtbar, selvom der meget sjældent er magtanvendelser i fodlænkeordningen.

”Vi fængselsbetjente har jo ry for af at være lidt hårde, mens socialrådgiverne er mere bløde, og jeg synes, vi supplerer hinanden godt,” siger Mimi Petersen og bakkes op af sin kollega.

”Vi har den samme funktion, og afsonerne ved ikke, hvilken uddannelse, vi kommer med og kan heller ikke se forskel. Men jeg synes, vi kan lære af hinanden. Fængselsbetjentene har en erfaring fra deres arbejde i fængslerne, som er en fordel, når vi ringer til arresthusene og siger, vi kommer med én, der ikke længere skal afsone i fodlænke,” siger socialrådgiveren.

Han håber, at fokus på arbejdet i fodlænkeordningen kan skabe en bredere forståelse mellem de to arbejdsområder, så der opstår mere kollegial sammenhængskraft i netop de krydsfelter, som overleveringerne er.

Potentiale for god relation
Socialrådgiveren og fængselsbetjenten kommer tilbage efter et relativt langt besøg hos dagens første afsoner.

”Han var flink og imødekommende, men også lidt forvirret. Han vidste for eksempel ikke, at han skulle finde plads til boksen, der hører med lænken. Men jeg tror, vi kan få en god relation til ham,” siger socialrådgiveren.

Fængselsbetjenten skal lige ind i det hele igen efter en pause væk fra rutinerne.

”Jeg synes, jeg var lidt rusten i forhold til det tekniske, men det skal nok komme,” siger Mimi Petersen, inden de kører videre til den næste, der i dag begynder sin afsoning i fodlænke.

Om pensionistordningen
Siden november 2019 har det været muligt for pensionerede fængselsbetjente at vende tilbage i jobbet på en særlig ordning.

Af Maria Hamilton