17.04.2024

Peberspray kan snart være en del af fængselsbetjentes personlige udrustning

Efter Fængselsforbundets anbefaling foreslår justitsministeren udvidet adgang til peberspray.

De dage, hvor pebersprayen ligger i et aflåst skab i fængsler og arresthuse, er snart talte. I hvert fald ønsker justitsminister Søren Pind (V) at give sprayen fast plads ved siden af nøgleknippet for betjente i lukkede fængsler, lukkede afdelinger og arresthuse.

Det melder ministeren, efter Fængselsforbundet i løbet af sommeren har opfordret ham til at udvide adgangen.

”Når der opstår en nødsituation i de lukkede fængsler eller arresthuse, skal vores fængselsbetjente have de bedst mulige arbejdsvilkår til at løse konflikten. Med den nye ordning styrker vi fængselsbetjentenes sikkerhed, der sammen med regeringens øvrige initiativer på området
skal være med til at sætte en stopper for den triste udvikling i vold og trusler mod fængselsansatte,” siger Søren Pind.

Forslaget kommer i kølvandet på ministerens andre initiativer for at stoppe volden mod betjentene blandt andet skærpede straffe.

Forbundet glæder sig
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for at ministeren lytter til forbundets ønske om at gøre pebersprayen til en del af betjentenes personlige udrustning.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre vores kollegaer i en tid med et højt volds- og trusselsniveau. Vores medlemmer er ofte udsat for situationer, hvor det tager for lang tid at løbe hen til et aflåst skab for at hente en peberspray,” siger Kim Østerbye.

Selvom formanden hilser tiltaget velkommen, understreger han dog, at peberspray på ingen måde er et vidundermiddel til at skabe mere tryghed i fængslerne.

”Magtmidler kan ikke erstatte betjente. Hvis valget stod mellem flere betjente og en peberspray i bæltet, bør valget klart falde på flere kollegaer. Magtmidler må aldrig være argument for en tynd bemanding. Det vil være en glidebane i retning af amerikansk fængselssystem med stor afstand
mellem ansatte og indsatte,” siger Kim Østerbye.

Institut for Menneskerettigheder er skeptiske
Institut for Menneskerettigheder stiller sig kritisk over for brugen af peberspray i fængslerne.

I rapporten ‘Brug af peberspray i danske fængsler og arresthuse’ skriver de blandt andet: ”Adgangen til at anvende peberspray i Kriminalforsorgen bør være mere begrænset og præcist reguleret” og ”det bør præciseres, at peberspray som udgangspunkt ikke må bruges i lukkede rum.”

Kim Østerbye mener, kritikken er urimelig.

”De forudsætter en ideal verden, hvor man altid kan tale folk til ro, men den verden eksisterer ikke. Det ved enhver med indsigt i hverdagen i et fængsel. De glemmer også, at peberspray i nogle situationer kan være mere skånsom at bruge i forhold til andre magtmidler,” siger Kim Østerbye.

Det forventes, at forslaget om peberspray bliver fremsat som lovforslag og behandlet i den kommende folketingssamling.

Af Kristian Westfall