14.02.2024

Passiv rygning kan måske undgås

Som det er nu, har fængselsbetjente ikke ret til at undgå tobaksrygning, når de er på udgang med indsatte. Det er der nemlig ikke hjemmel til i Straffuldbyrdelsesloven. Justitsministeriet opfordrer derfor Sundhedsministeriet til at indføre en bestemmelse i rygeloven, som giver Kriminalforsorgen mulighed for at kræve det.