07.06.2024

På arbejde med fiskerikontrollen

Vi har været på kontrolsejlads i Smålandsfarvandet for at få indblik i, hvordan det står til hos vores medlemmer i fiskeristyrelsen.

En tidlig morgen midt i december blev forbundsformanden og fagbladet iført overlevelsesdragter for at kontrollere om Lollands lystfiskere overholder reglerne.

Sammen med fiskerikontrollørerne Lars Kjærsgaard Bendtsen og René Jespersen sejlede vi ud af Sakskøbing Fjord for blandt andet at spotte ulovlige redskaber, kontrollere fiskere og kigge på fredningsbælter.

Trods grundig kontrol af f jordens udløb og Lollands nordlige kyststrækning fandt vi dog ikke lovovertrædelser. Alt var i orden.

Kontrol på havnen
Fiskerikontrollen tjekker både lystfiskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere. Størstedelen af opgaverne består i kontrol på havne af fartøjer, der kommer ind med fangst.

Kontrollørerne tjekker alt fra vægt af fangsten, fangstsammensætning, redskaber og logbogsføring til hygiejne. Kontrollen foregår på alle tider af døgnet i al slags vejr.

Komplekst område
Ud over den fysiske kontrol på kajen og til vands bidrager fiskerikontrollen også til løsning af mere specialiserede opgaver med alt fra høringssager, støttesager og administration.

Fiskerikontrollørerne har derfor styr på mange regler og vejledninger på fiskeriområdet og favner bredviden omkring lovgivning og kvoter.

Kontrollørerne tjekker også salg af fiskeri. Ved dagens afslutning – på vores vej væk fra Sakskøbing – indløb der faktisk en frisk anmeldelse om ulovligt salg af fisk fra en varevogn på torvet. Vi kørte straks forbi, men sælgeren var desværre forsvundet.

Fælles udfordringer
Selvom fiskerikontrollører og fængselsbetjente har vidt forskellige funktioner, har de to faggrupper også fælles udfordringer. Begge faggrupper er tjenestemænd og har derfor en række rettigheder og pligter til fælles. Begge faggrupper er også under samme pres i forhold til forringelse af tjenestemandsansættelsen og tjenestemandspensionen. Det er baggrunden for, at Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening i 2005 blev optaget som selvstændig afdeling i Fængselsforbundet.

Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening organiserer fiskerikontrollører, der udfører fiskerikontrol på land og i det kystnære område.

Foreningen har til hovedformål at sikre medlemmerne bedst mulige løn- og arbejdsforhold ved at søge størst mulig indflydelse i udvalg og faglige organer.

Medlemmer af Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening har adgang til forbundets medlemsfordele.

Af Søren Gregersen