14.02.2024

På arbejde i et fængsel for udvisningsdømte

I Ringe Fængsel sidder der nu kun udvisningsdømte indsatte. Det har ændret stemningen, normeringen og arbejdsdriften radikalt, fortæller fængselsbetjent Thomas Sørensen.  

”Vi har stort set altid den samme puls, når vi går hjem, som når vi møder på arbejde,” siger Thomas Sørensen.

Sådan var det ikke før, Ringe blev lavet om til et fængsel udelukkende for udvisningsdømte i oktober 2018.

”Førhen var vi spredt ud på syv forskellige afdelinger med forskellige typer indsatte, og vi kunne godt ligge højere på konfliktstigen hver dag.

Nu sker det måske en gang om måneden. Vi har stort set aldrig konfl i k ter og magtanvendelser,” siger Thomas Sørensen, der har været fængselsbetjent i Ringe Fængsel i 19 år og tillidsrepræsentant siden 2019.

Han fremhæver, at de indsattes relativt høje alder som en del af forklaringen på, at der ikke er så meget uro, og så betyder det noget, at ledelsesstrukturen er ændret.

”Før var vi siloer side om side med forskellige enhedschefer. Nu er vi ét fængsel med én ledelse, og v i vil alle det samme i forhold til de indsatte.

Nemlig sikre en dagsorden med konceptet ’at tale pænt og opføre sig ordentligt’ så fokus kan være på en så normal hverdag som muligt inden for rammerne.”

Samtidig trækker det en del frustrationer med sig, at de indsatte er dømt til udvisning. Det er andre samtaler og andre historier, man skal forholde sig til.

”Man skal vide, at en indsat kan blive hentet af syv PET-folk og blive taget med til et land, som han ikke har kendskab til overhovedet. Måske er den indsatte født i Danmark eller har været her fra spæd uden at have et dansk statsborgerskab. Man skal også tale med mange indsatte, der har ekstremt ondt af sig selv og har svært ved at få noget positivt ud af opholdet, så må man hjælpe dem med at se det gode i små ting. Som at man kan sidde i en gårdhave og drikke en kop kaffe stille og roligt,” siger Thomas Sørensen.

Vi gik fra at være 14 på arbejde den ene dag til at være syv den næste

Halvering af personale
Da fængslet blev omdannet til udvisningsdømte, blev normeringen halveret.

”Det var en temmelig speciel oplevelse. Vi gik fra at være 14 på arbejde den ene dag til at være syv den næste, men den øverste ledelse var den samme, og vi er virkelig gode til at samarbejde på kryds og tværs,” siger fængselsbetjenten og forklarer grundlaget for halveringen: ”Den politiske holdning til et fængsel for udvisningsdømte er, at der skal sættes få ressourcer af til det. Det rammer det sociale, for vi har ikke tid til for eksempel at spille bold med de indsatte nede i hallen,” siger han.

Selvom tingene er anderledes, oplever Thomas Sørensen ikke, at han bruger sin faglighed på en ny måde.

”Jeg synes, jeg er fængselsbetjent på samme måde, som jeg altid har været, bortset fra, at sagsbehandlingen er overlagt til socialrådgiverne, og at jeg mangler de socialtfaglige udfordringer, men det gør alle jo,” siger han.

Jeg synes, jeg er fængselsbetjent på samme måde, som jeg altid har været

De indsatte vil gerne arbejde
Med en halveret stab af fængselsbetjente kommer det primære relationsarbejde til at ligge hos værkmestrene, der beskæftiger stort set alle de indsatte. Også her er der kommet nye toner til. Det fortæller Peter Hass, der arbejder i montageværkstedet.

”Alle vil virkelig gerne lave noget, hvor vi før skulle trække de indsatte herned og holde øje med ballade hele tiden. Måske er det fordi, nogle af dem er vant til en anden type fængsel i deres hjemland, hvor man skal gøre sig fortjent til at arbejde. Det er en konstruktiv måde at bruge tiden på,” siger han.

Hans kollega Maria Carmen Sanchez viser nogle af de ting, de har lave t i værkstedet. ”Det er helt nyt for mig at opleve, at hvis jeg har en opgave, så melder næsten alle indsatte sig frivilligt ,” siger hun.

RINGE FÆNGSEL
Der er 96 udvisningsdømte i Ringe fordelt på seks afdelinger. En udvisningsdømt er en kriminel, der er dømt til ikke at kunne opholde sig i landet.