20.04.2024

Kragskovhede: Overbelæg på 116 procent

Kragskovhede er et af mange fængsler, som er ramt af overbelæg og betjentmangel. Ifølge personalet er det svært at få tingene til at hænge sammen.

Det åbne fængsel på Kragskovhede er fyldt til bristepunktet og mangler fængselsbetjente til at dække vagterne.

Fængslet har i gennemsnit haft en belægningsprocent på 109 procent i årets første fire måneder.

I perioder har man været helt oppe på 246, men der er kun plads til 211.

Hvordan påvirker det miljøet i det vendsysselske fængsel?

”Dårligt,” lyder det korte svar fra Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Karsten Pedersen, da fagbladet møder ham ved fængslets indgang.

”Lige nu er det ren opbevaring. Vi har kun tid til de absolut nødvendige ting,” siger han.

Han mener, at situationen er så presset, at personalet har svært ved at få tid til at påvirke de indsatte positivt. Det er ellers det, som de åbne fængsler plejer at være gode til.

”Ideen er jo, at vi ikke bare skal straffe, men også forhindre ny kriminalitet. Som det er nu, må personalet gå på kompromis med deres faglighed. Der mangler fokus på de indsatte. Det øger konfliktniveauet og skaber utryghed for personalet, når der ikke er tid til at lære de indsatte at kende,” siger Karsten Pedersen.

Han peger på, at personalet eksempelvis ikke længere gør noget aktivt i forhold til resocialisering af kortidsafsonere – og at kapaciteten i fængslet er så presset, at man bliver nødt til at bruge mulighederne for at løslade afsonere før tid for at få plads til nye.

”Det er ikke ok-forhold”
I fængslets personalerum sidder fængselsbetjente og socialrådgivere i færd med at spise dagens madpakke. De er enige i, at situationen er presset.

”Nogle gange er vi kun 8 mand til 180 indsatte i den åbne afdeling. Det er en ringere normering end i en børnehave,” siger en betjent.

For at få plads bor næsten alle indsatte på dobbeltstuer. Selv opholdsstuerne bruges til overnatning.

”Det er ikke ok-forhold for de indsatte,” siger en anden kollega.

Nogle gange er vi kun 8 mand til 180 indsatte i den åbne afdeling. Det er en ringere normering end i en børnehave.”

Hun vurderer, at der er meget kortere tid til at hjælpe de indsatte i forhold til tidligere.

”Vi har indsatte, som har været her tidligere og næsten ikke kan genkende stedet, når de vender tilbage. De oplever, at personalet ikke længere har tid til at tale med dem, og at der er skåret kraftig ned i beskæftigelse og fritidsaktiviteter,” siger betjenten.

Behov for flere betjente
Hvis det står til Karsten Pedersen, skal bemandingen øges, så det modsvarer fangetallet. Samtidig opfordrer han Kriminalforsorgen til at blive bedre til at fordele belægget på flere institutioner: ”Vi har konstant overbelæg.

Samtidig er der sparet på personalet. Det hænger ikke sammen,” siger han.

Kriminalforsorgens pladsproblemer betyder, at det er svært at få andre institutioner til at overtage indsatte.

”Vi har en del fanger, som burde sidde i lukket fængsel, men der er heller ikke plads. Det presser personalet,” siger tillidsrepræsentanten, som mener, at det er årsagen til, at antallet af frivillig isolering i enerum er øget: ”De svage indsatte tør simpelthen ikke være sammen med de stærke fanger.”

Drift fylder meget
Enhedschef Kenneth Østergaard er opmærksom på situationen i fængslet.

”Som det er nu, står det meget i driftens tegn. Vi fokuserer på at få butikken til at fungere, og jeg mener, at vi rent faktisk er dygtige til at håndtere situationen.”

Han understreger, at medarbejderne gør et stort arbejde for at få tingene til at hænge sammen.

”Personalet gør det godt. De er dygtige og rummelige. Og alle hjælper til. Også værkmestre og ledere. Alle vil have det til at fungere. Samtidig forsøger vi at ansætte nye for at afhjælpe personaleunderskuddet,” siger Kenneth Østergaard.

Områdedirektør Una Jensen holder også øje med bemandingen og klientellet i fængslet.

”Vi gør, hvad vi kan for at øge den uniformerede bemanding. Vi åbner for uddannelse i Jylland, og vi har blandt andet flyttet omkring 100 såkaldte gråzoneindsatte med relationer til bandemiljøet fra åben til lukket sektor for at styrke sikkerheden i de åbne fængsler,” siger hun.

Af Søren Gregersen