07.06.2024

Ove Kristensen er gået på pension

1. april 2019 gik vores vellidte kollega, Ove Kristensen, på pension efter over 41 års i statens tjeneste.

Arbejdsdriften var Oves område, han havde styr på palleløfteren, og tog gerne en ekstra tur i hallen.

Vi er alle enige om, at Ove ikke lige bliver glemt, han har igennem sin tid i Kriminalforsorgen lavet flere sjove ting, som har givet anledning til en del smil.

Ove har sat sig for at bruge kommende sin fritid på at lære at spille golf. Det projekt håber vi, vi må følge. Derudover vil Ove være at finde på forskellige rejser og festivaler.

Vi ønsker Ove og hans familie alt muligt held og lykke fremover.

På vegne af personalet.

Tillidsmand i Nykøbing Mors Arrest
Torben Kjelde.