17.04.2024

Otte tillægspunkter til Papes plan

Af Claus Buch, fængselsbetjent, Jyderup Fængsel

Jeg har med stor interesse læst justitsministerens 17 tiltag for bedre sikkerhed i Kriminalforsorgen. I ånden om balance mellem det hårde og det bløde har jeg tilladt mig at lave en tillægsliste med otte punkter, som jeg mener, kan gøre en forskel for sikkerheden og sygefraværet i landets fængsler og arresthuse.

1: Bedre relationsarbejde i dagligdagen. Det vil sige mere tid til den enkelte indsatte. Det er i den gode dialog og den daglige kaffesnak, at man opbygger tillid imellem ansat og indsat. Udfaldet af denne praksis er gensidig respekt og forståelse. Efter min mening fås ikke bedre sikkerhed end ved ovenstående praksis.

2. Forvent god opførsel i de åbne fængsler. Det skal være meget nemmere at flytte indsatte fra åbent til lukket fængsel. Dermed sender vi det signal, at det kræver noget af den enkelte indsatte, at få de friheder der følger med ved at sidde i åbent fængsel.

3. Gør brug af humor og uformel omgangstone. Et smil og et grin er den korteste vej mellem to mennesker.

4. Ansæt flere psykologer, der kan screene de indsatte samt afhjælpe psykiske problemer, inden det går ud over medindsatte eller fængselspersonale. Man kan forstille sig, at der ved denne idé ville blive en nedgang i medicinforbruget. Denne besparelse vil kunne bruges til at betale psykologernes løn.

5. Pisk og gulerod! Det skal kunne betale sig at opføre sig anstændigt. På en netop afsluttet studietur til Riga, blev et trinsystem observeret, hvor de indsatte starter i trin 1 (få rettigheder) og kan ende i trin 3 (mange rettigheder). Derved gives den indsatte en håndgribelig grund til at tænke over sin opførsel, og en umiddelbar konsekvens ved dårlig opførsel.

6. En direkte og uformel erfaringsgruppe på intranettet, hvor ansatte i Kriminalforsorgen kan komme til orde, og hvor beslutningstagerne kan hente information til brug for beslutninger.

7. De generelle udfordringer med indsatte af anden etnisk herkomst gør, at Kriminalforsorgen bliver nødt til at italesætte denne udfordring og målrettet arbejde på, hvordan vi får løst udfordringerne med denne gruppe indsatte. En idé kan være at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af kollegaer med erfaring og input med denne type udfordringer.

8. Ledelsen skal udvise respekt for de ansatte. Og de ansatte skal udvise respekt for ledelsen. Mere åbenhed fra ledelsens side vil være en forbedring. I disse omstillingstider giver lukkethed usikkerhed blandt fængselsbetjentene: Lukker de mit arresthus næste gang, eller hvad skal der ske? Derfor vil jeg anbefale direktoratet og områdekontorerne, at spille med åbne kort i beslutningsprocesserne.

Så kære Hr. justitsminister. Jeg håber, at nogle af punkterne giver stof til eftertanke, for jeg er stadig glad og stolt af min arbejdsplads og mit arbejde, og jeg ser gerne, at det bliver ved med at være sådan.