07.06.2024

Opfordring til EU: Husk vores arbejdsvilkår

Det er godt, at EU indfører standarder for varetægtsfængslede, men I glemmer arbejdsvilkårene for de ansatte. Sådan lyder budskabet fra de europæiske fængselsforbund.

Det er ikke kun i Danmark, at arbejdsforholdene i øjeblikket er presset af underbemanding og propfyldte institutioner. Det samme gælder mange andre steder i Europa.

Situationen i fængslerne blev drøftet, da Fængselsforbundet fornyelig var til møde med andre forbund i EPSU – de offentligt ansattes europæiske samarbejdsorganisation.

Forbundene roste på den ene side, at EU indfører minimumstandarder for de varetægtsfængslede. Det gælder blandt andet størrelsen på celler, krav til ernæring, timer i indeluk og adgangen til beskæftigelse.

På den anden side kritiserer parterne EU for ikke at stille krav til arbejdsvilkårene for personalet, som skal sikre, at de nye standarder bliver ført ud i livet.

Du får ikke bedre forhold for indsatte, hvis det samme ikke gælder for de ansatte.

Forbundssekretær René Larsen siger: ”Du får ikke bedre forhold for indsatte, hvis det samme ikke gælder for de ansatte. De to ting går hånd i hånd. Derfor er det ærgerligt, at EU ikke indtænker vores arbejdsvilkår i de nye standarder.”

EU’s råd for retlige anliggende holder møde i starten af december. EPSU har i den forbindelse udsendt en fælleserklæring med en opfordring om, at EU bør blive bedre til at huske fængselspersonalet.

Problemstillingen omkring de varetægtsfængslede er særlig relevant i Danmark, som er et af de lande, som er gladest for varetægtsfængsling. En meget stor andel af de indsatte venter på dom i Kriminalforsorgen. Til sammenligning er andelen markant
lavere i Kriminalvården i Sverige.

Af Søren Gregersen

HVOR STOR SKAL EN CELLE VÆRE?
EU har sat minimumsstørrelsen for enmandsceller til 6 kvadratmeter. EPSU påpeger dog, at Europarådets anbefaling er 9-10 kvadratmeter.