20.04.2024

Områdedirektør Anne Marie Heckchser går på pension

Med udgangen af august siger Kriminalforsorgen farvel til områdedirektør Anne Marie Heckscher. Hun går på pension efter mere end 40 år i statens tjeneste.

Anne Marie Heckscher startede som student i Kriminalforsorgen i 1981 og fik sin første faste stilling i 1983. Hun har siden bestridt mange chefposter både i direktoratet og i fængsler.