07.06.2024

Oliver Korn er ny tillidsrepræsentant for kollegaerne i transport- og bevogtningsenheden i København

Hvorfor har du valgt at blive tillidsrepræsentant?
Jeg har siden min start i Kriminalforsorgen i november 2018 engageret mig i de grundlæggende arbejdsvilkår, der gør sig gældende for transportbetjente. Jeg har en umanérlig passion for det fagorganisatoriske virke, og brænder helt ind til knoglerne for at fremme vilkårene for de medlemmer, jeg repræsenterer i enhver henseende.

Hvad vil du lægge vægt på i dit arbejde for medlemmerne?
Hvad jeg konkret ønsker at engagere mig i vil altid blive afgjort af, hvad der ligger de fleste af mine kollegaer på sinde. Det skyldes, at jeg er bevidst

om, at en tillidsrepræsentant er en repræsentant for den samlede medarbejdergruppes flertal. Det er dog min opfattelse, at særligt ansættelsesvilkårene, både for transportbetjentene, og den øvrige Kriminalforsorg skal styrkes, og jeg vil altid arbejde målrettet for at indfri netop det.

Hvad regner du med, bliver din største udfordring som tillidsrepræsentant?
Jeg er ikke af den overbevisning, at en tillidsrepræsentant blot er en passiv formidler. En tillidsrepræsentant må i min optik også gerne spille en aktiv og opsøgende rolle, hvor han eller hun, sagligt konfronterer problematikker med et konstant ønske om at styrke vilkårene for sine kollegaer. En tillidsrepræsentant skal være ydmyg over for sine kollegaer, hvis tillid han eller hun har fået, samtidig med, at han eller hun bør være stærk, stædig og direkte argumenterende. Nogle mener, jeg er naiv, men jeg tillader mig alligevel at have den holdning, at et job i Kriminalforsorgen har  potentiale til at blive verdens bedste. Om end det aktuelt slet ikke er det. Netop heri ligger min største udfordring – at forandre Kriminalforsorgen til at blive den eftertragtede arbejdsplads, den bør være, i samarbejde med det øvrige Fængselsforbund.