07.06.2024

Offentlig ansatte mænd har fået for lidt i erstatninger

Hvis man er mand og har fået udbetalt erstatning for en arbejdsulykke efter 1984, er man blevet snydt for tusindevis af kroner. Det vurderer Beskæftigelsesministeriet nu efter en EU-dom fra 2014. Der er simpelthen udbetalt lavere erstatninger til mænd end til kvinder på baggrund af mænds formodede levealder. Men det er i strid med loven.

Fængselsforbundet opfordrer alle tidligere mandlige fængselsbetjente, der har fået en arbejdsskadeerstatning mellem den 22. december 1984 og 1. marts 2015, at anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage deres gamle sager og få dem afgjort efter de nye regler.

I alt har omkring 3.000 offentlig ansatte mænd omkring 42,5 millioner kroner til gode hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Har du penge til gode?
Kriterierne for at få en sag genoptaget er:

  • At du er mand
  • At du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke
  • At du efter 22. december 1984 og 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb
  • At du har været offentligt sikret

At være offentligt sikret betyder i denne sammenhæng, at din erstatning blev udbetalt af: Staten, regioner, selvforsikrede kommuner eller folkekirken.

Du kan læse mere på hjemmesiden aes.dk

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring