07.06.2024

Øget indelukning

En række fængsler og arresthuse har øget indelukningen på grund af personalemangel.
Det gælder Nykøbing Fængsel, Storstrøm Fængsel, Nyborg Fængsel, Renbæk Fængsel, Ringe, Enner Mark Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Udlændingecenter Ellebæk og arresthusene i Odense, Vejle og Helsingør.