20.04.2024

Nyt skulderklap fra de indsatte til fængselsbetjentene

Nyt skulderklap fra de indsatte til fængselsbetjentene

Igen-igen vurderer de indsatte fængselsbetjentenes indsats positivt. 

Langt de fleste indsatte har et godt samarbejde og en god hverdag med fængselsbetjentene omkring dem. Det viser brugerundersøgelsen fra danske fængsler og arresthuse 2015, der netop er blevet offentliggjort. Her svarer fire ud af fem indsatte, at de i ’høj grad’ eller ’nogen grad’ har god kontakt med fængselsbetjentene på deres afdeling.

Og det er faktisk en forbedring i forhold til undersøgelsen året før.

I 2014 svarede 75 procent af de indsatte, at de havde en god kontakt med betjentene. Det tal er nu 78 procent.

Desuden oplever 70 procent, at de modtager hjælp fra fængselsbetjentene, når de har brug for det. Samme andel er tilfredse eller meget tilfredse med måden, som fængselsbetjentene taler til de indsatte på.

Ordentlige og tilgængelige
Psykolog Anja Leavens, der har 17 års erfaring med indsatte fra forskellige institutioner i Kriminalforsorgen, er ikke overrasket over, at betjentene får fine bedømmelser af de indsatte. De danske fængselsbetjente er nemlig dygtige til at finde balancen mellem det hårde og det bløde, siger hun: “De fleste betjente er gode til den positive kontakt. De opfører sig ordentligt, og er tilgængelige, og blander sig ikke unødigt.”

Også når indsatte vurderer afsoningsforholdene, er de fleste positive. 64 procent er alt i alt tilfredse eller meget tilfredse med de vilkår, de afsoner under.

De gode relationer er meget vigtige i den sammenhæng, mener psykologen: “Jeg tror, at indsatte værdsætter en høj grad af professionalisme. De indsatte jeg taler med, er glade, når betjentene er solide og forudsigelige. Det giver tryghed i relationen, og det betyder rigtig meget for miljøet i fængslerne,” siger Anja Leavens.

Positivt trods overfald 
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, er glad for resultatet. Også set i lyset af de seneste voldsomme overfald på fængselsbetjente.

“De indsatte, som overfalder betjente, udgør heldigvis et mindretal. Undersøgelsen viser, at fængselsbetjentene generelt skaber gode relationer til de indsatte. Det er jo på trods af, at oddsene er imod os, når man tænker på, at vi taler om frihedsberøvede mennesker.”

Formanden peger på, at fængselsbetjentens opgaver har ændret sig i forhold til tidligere. Nok går betjentene stadig rundt med nøgler, men i dag er det de relationer, som de skaber med de indsatte, der er det vigtigste.

“Nutidens fængselsbetjente og værkmestre løser en kompleks samfundsopgave på mange niveauer. Vi hjælper de indsatte med at komme ud af deres stofmisbrug. Vi giver dem meningsfuldt arbejde. Og vi støtter dem i at tage en uddannelse. På den måde har vi en væsentlig del af ansvaret for at resocialisere de indsatte til et liv uden kriminalitet,” siger Kim Østerbye.

Samme svarprocent som i 2014
I alt 2.095 indsatte har valgt at besvare på brugerundersøgelsen. Det svarer til 64 procent af alle indsatte, hvilket er præcis samme andel som i 2014.

Det er en blandet skare af indsatte, som har udfyldt spørgeskemaet. Der er ingen grupper – for eksempel unge, rockere og indvandrere – som har valgt at boykotte undersøgelsen. Dog er svarprocenten for indsatte med anden etnisk baggrund end dansk, lidt lavere. Den største gruppe af indsatte der har svaret, er de 21- til 30-årige.

Læs hele undersøgelsen her

qsssssssssssssssssssssss
Af Kristian Westfall