07.06.2024

Ny guide til, hvordan du skal håndtere medicin til de indsatte

I dag offentliggør Styrelsen for Patientsikkerhed guiden Korrekt håndtering af medicin – Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v.

Guiden erstatter Sundhedsstyrelsens pjece fra 2011 med samme navn er et supplement til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger på området.

Vær særligt opmærksom på risikosituationslægemidler
Et af de nye afsnit i guiden handler om lægemidler, der kræver særlig opmærksomhed – de såkaldte risikosituationslægemidler. Det drejer sig blandt andet om opioider, gigtmedicinen Methotraxat og insulin, hvor der er større risiko for fejl i medicinhåndteringen. Derfor bliver der sat ekstra spot på håndtering af disse lægemidler i den nye guide.

Find selve guiden her

Læs mere om guiden her