07.06.2024

Nye fængselsnavne på vej

Navnene på de 24 overordnede institutioner, som Kriminalforsorgen består af, ligger ikke fast endnu, men de er godt på vej.

Der er nogle principper, som navnene kommer til at følge. For eksempel skal fængslerne ikke længere hedde statsfængsler, men kun fængsler; et arresthus skal fremover benævnes arrest, og Kriminalforsorgen i Frihed skal forkortes permanent til KiF.

Det betyder, at vi får navne som “Jyderup Fængsel”, “Odense Arrest” og “KiF Haderslev”.

Et udvalg bestående af folk fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og ansatte på områdekontorene er kommet med forslag, der nu er sendt til Justitsministeriet. Senere kommer de til høring i områderne. Og endelig træffer Koncernledelsen en afgørelse.