07.06.2024

Ny strategi for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har udarbejdet en ny strategi, som skal sætte retningen for arbejdet i år. Strategiens fire hovedbudskaber er at skabe tryghed, være en attraktiv arbejdsplads, være åbne og være professionelle. De store udfordringer er ifølge strategien: betjentmangel, overbelægning og ressourcekrævende indsatte.