17.04.2024

Ny mand i formandsstolen

Efter 15 års formandskab har Kim Østerbye valgt at trække sig fra posten.

Tak for din kæmpestore indsats for medlemmerne. Vi ønsker dig held og lykke med dit fortsatte arbejdsvirke.

Frem til forbundets kongres i maj er jeg udpeget til at holde formandsstolen varm og dermed fortsætte forbundets arbejde for vores medlemmers arbejdsvilkår.

Der er masser at se til, hvis vi skal dreje Kriminalforsorgen væk fra afgrunden. Vi står over for den største personaleudfordring, som jeg har oplevet i mine 20 år i Kriminalforsorgen.

I marts var 3.500 vagter ikke besatte ved månedens start. I april bliver det måske endnu værre.

Jeg vil arbejde for, at Fængselsforbundet kommer endnu tættere på vores medlemmers virkelighed.

En ting er underbemandingen her og nu. Konsekvenserne på længere sigt kan blive endnu værre. Vores faglighed er ved at blive undergravet. Alene rationaliseringsvanviddet er dybt bekymrende.

Hvis vi ikke passer på, står vores fag forhutlet tilbage, når tiderne måske skifter igen.

Jeg vil i høj grad værne om vores fag. Balancen mellem det hårde og det bløde må ikke forrykkes. Det skal være den røde tråd i vores kommunikation med medier og politikere.

Jeg vil arbejde for, at Fængselsforbundet kommer endnu tættere på vores medlemmers virkelighed. Det gælder alle de faggrupper, som vi repræsenterer: Det vil sige fængselsbetjente, værkmestre, uniformerede ledere, transportbetjente, institutionsmedarbejdere og fiskerikontrollører. Vi skal være tæt på alle medlemmers hverdag.

Jeg vil også arbejde for en mere flad beslutningsproces internt i forbundet. Det er vigtigt, at vores tillidsrepræsentanter og hovedbestyrelse bliver inddraget i forbundets arbejde. Fængselsforbundet er ikke kun forbundskontoret i Valby. Forbundet er alle, som melder sig til en tillidspost i vores organisation.

Her og nu skal vi have styr på bemandingssituationen.

Vi skal have fjernet SU for elever, så vi kan tiltrække flere kollegaer.

Vi skal have den nye skole op at køre i Møgelkær, så vi får flere jyske kollegaer.

Og vi skal have stoppet personaleflugten, så der for første gang i mange år er færre kollegaer, som forlader os, end der kommer nye til.