07.06.2024

Ny leverandør af sundhedsordning

Det er ikke længere Sundhedsdoktor, der skal behandle fængselsbetjente og værkmestre, der har behov for fysiske eller psykiske lægefaglighjælp.

Fra 1. januar overtager Aleris-Hamlet den fysiske behandling i Kriminalforsorgens sundhedsordning, og Dansk Krisekorps skal levere den psykologiske rådgivning.

Da Dansk Krisekorps tidligere har leveret psykologiske ydelser til Kriminalforsorgen, vil medlemmer der nu modtager psykologisk rådgivning, ikke skulle skifte psykolog i det nye år.

Desuden garanterer Aleris-Hamlet, at Kriminalforsorgens medarbejdere maksimum får 25 kilometer til et behandlingssted uanset hvor ens tjenestested ligger. Dette kan gøres på grund af en række underleverandører oplyser Aleris-Hamlet.