17.04.2024

Ny forbedret grunduddannelse

Efter flere års tilløb er betjentuddannelsen blevet styrket.

Politikerne besluttede for fem år siden at iværksætte et gennemsyn af fængselsbetjentuddannelsen.

Var der ting, som skulle forbedres? Blev betjentene klædt godt nok på? Kunne uddannelsen gøres mere attraktiv?

Det har man nu gjort noget ved med en række forbedringer. Der er kommet en fælles indgang på uddannelsen, styrket sidemandsoplæring, bedre praktikforløb og flere andre initiativer.

Kriminalforsorgens uddannelseschef Mette Adamsen forklarer: ”Vi vil gerne gøre uddannelsen bedre og mere attraktiv, så vi kan få flere til at søge ind og færre til at falde fra. Derfor vil vi klæde eleverne bedre på til de uniformerede stillinger og skabe et mere trygt læringsmiljø.”

Et af tiltagene er en fælles indgang på uddannelsen, hvor fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre samles på ét hold og følges ad på det første skolemodul de første tre måneder.

”Vi vil skabe bedre forståelse for hinanden på tværs af faggrænser, så nu sidder eleverne på de forskellige uddannelser sammen i stedet for hver for sig. Ud over den fælles undervisning er der sideløbende en række specifikke fagfokusdage, alt efter om man er fængselsbetjent, transportbetjent eller værkmester med fokus på de elementer, som er særlig væsentlige for den enkelte faggruppe,”
siger Mette Adamsen.

Nyt er også en 14 dages introduktion ude i fængslerne tidligt i løbet af første skoleperiode og en styrkelse af sidemandsperioden og praktikvejlederordningen.

Der skal være bedre kontakt mellem praktikvejleder og elev, og der er fem ugers sidemandsoplæring i starten på første praktikperiode og indlagt dage senere.

Praktik i tre regimer
Mette Adamsen fremhæver også, at praktikforløbet ude i institutionerne styrkes. I løbet af uddannelsen skal eleverne fremover i praktik i alle regimer.

”De skal både i praktik i åbent-, lukket- og arrestregime. De får på den måde et bedre kendskab til hele vores organisation og får synliggjort forskellige karriereveje,” siger hun.

Herudover indeholder den forbedrede uddannelse´mange andre nye tiltag. Det gælder for eksempel mere scenarietræning, fuld uddannelse i magtanvendelseskonceptet på første skolemodul, styrket sagsbehandling og mere regelkendskab.

Mette Adamsen forestiller sig, at nogle af elementerne også kommer eleverne på de ældre hold til gode, selvom de går på den tidligere uddannelse. Det kunne for eksempel være scenarietræning.

Styrket forløb
Forbundssekretær i Fængselsforbundet Henrik Thøgersen hilser den nye uddannelse velkommen.
Han peger på, at mange af de forslag, som forbundet har stillet, er kommet med. Det gælder SU’en, som blev droppet fra 1. januar 2022 for både fængsels- og transportbetjente, mere støtte til elever, flere uddannelsessteder og en bedre struktur på uddannelsen.

”Jeg er sikker på, at den nye uddannelse vil styrke forløbet for eleverne. Der er fokus på mere sammenhængskraft og større indbyrdes forståelse på tværs af faggrupper og regimer.”

Han ser det også som en fordel, at man har opprioriteret en række faglige emner, som gør eleverne mere klar til jobbet.

”Det gælder emner som klientsammensætning, bander, radikalisering, forebyggelse af vold og øget fokus på håndtering af høje følelsesmæssige krav,” siger Henrik Thøgersen.

Han nævner også, at der tidligere var otte uger med virksomhedsforlagt undervisning, hvor der ofte var problemer med aflysninger og manglende kvalitet.

”Nu er der fire uger med godt og relevant indhold. Det højner kvaliteten.”

Af Søren Gregersen

Bånd på tværs af faggrupper