07.06.2024

Ny fællestillidsmand i Hovedstaden

Efter 25 år som tillidsmand i Vestre Fængsel er David Jensen rykket til områdekontoret på Øster bro som repræsentant for forbundets medlemmer i hovedstaden.

Han vil gerne bidrage til at styrke arbejdsforholdene for kollegaerne i området. Det skal ske med et godt samarbejde med ledelsen.

”Jeg mener, at man kommer længst i forhold til at få etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med ledelsen på alle niveauer ved at være hudløst ærlig og ved at fremføre sine argumenter på en ordentlig måde og i en ordentlig tone,” siger han.

Han regner med det samme fra ledelsens side: ”Jeg forventer, at de i videst muligt omfang medinddrager og lytter til deres medarbejdere, og også meget gerne agerer aktivt i forhold til det, når gode argumenter fremføres.”

”Jeg er sikker på, at medarbejdere og ledelse vil det samme: Skabe en så god Kriminalforsorg, og dermed en så god arbejdsplads for dem selv og deres medarbejdere som muligt. Dette bidrager jeg meget gerne til,” siger David Jensen.

BLÅ BOG
David Jensen blev ansat som fængselsbetjent i november 1993 i Vestre Fængsel.

I 1998 blev han valgt som TR, og kom dermed ind i FO´s bestyrelse. I 2007 blev han
formand for FO. I forbindelse med reorganiseringen i 2015 blev han ITR på Københavns Fængsler.

I december 2022 blev han valgt som ny områdetillidsrepræsentant i Område Hovedstaden.