17.04.2024

Nu må nok være nok – vi er for få på vagt i de lukkede fængsler

Der mangler betjente i de lukkede fængsler.

I Nyborg Fængsel er situationen ligefrem så grotesk, at belægget er steget, samtidig med at personaledækningen er faldet.

Hvordan kan det være, når der er færre indsatte i forhold til tidligere? Der burde vel være mandskab nok i fængsler og arresthuse?

Det skyldes, at bemandingsunderskuddet er større end Kriminalforsorgen prøver at fremstille det som.

Ifølge Kriminalforsorgen er der en tæt kobling mellem betjente og indsatte. Det er også rigtigt, at antallet af betjente og antallet af indsatte har fulgt samme kurve nedad. Men problemet – som Kriminalforsorgen forsøger at skjule – er, at belægget ændrer sig meget forskelligt fra sted til sted.

I de åbne fængsler er det faldet med 25 procent på ti år, mens det kun er faldet med 6 procent i de lukkede fængsler og arresthusene.

Der sidder med andre ord stort set lige så mange indsatte i de lukkede fængsler og arresthusene, som der hele tiden har gjort. De alternative strafformer har nemlig primært taget indsatte fra de åbne fængsler, hvor der er få betjente på vagt.

Dermed står vi tilbage med et stort problem i den lukkede sektor, hvor der mangler betjente til at tage sig af et klientel, som bestemt ikke er blevet nemmere at have med at gøre. Tværtimod vil jeg vove den påstand, at klientellet i dag er mere personalekrævende end for ti år siden.

Vi har misbrugere, psykisk syge og ikke mindst bandekriminelle som dagligt udfordrer os – nogle gange desværre i form af fysisk vold. Samtidig er opgaveporteføljen øget med daglige visitationer.

Jeg er vred over, at det løfte vi fik i forbindelse med flerårsaftalen, ikke er blevet overholdt. Der skulle ikke spares yderligere på de varme hænder, fik vi at vide. Nu skulle kerneopgaven sættes i centrum.

Alligevel er postbesættelsen blevet udhulet. Lønsumsstyringen har fejlet. Der er ikke kontrol med, at der sker de nødvendige ansættelser i den uniformerede gruppe.

Nu må nok være nok.

Vi er for få på vagt til at håndtere de indsatte i de lukkede fængsler. Kriminalforsorgen bør gå vagtbemandingen efter med et kritisk øje. Denne gang med andre briller.