08.04.2024

Netmedie dømt for injurier mod fiskerikontrollør 

Medhold til Fængselsforbundet i dag: Det var ikke i orden, da Fiskerforum.dk bragte grove beskyldninger mod fiskerikontrollør.

I begyndelsen af 2020 skrev en fisker et indlæg til Fiskerforum, hvor han fremsatte en række beskyldninger mod medarbejdere i Fiskeristyrelsen.

Fiskeren kaldte blandt andet fiskerikontrollør Thomas Hansen for vaneforbryder, voldspsykopat og påstod, at han udarbejdede falske anmeldelser.

Se indlægget på Fiskerforum her

I dag har Odense Byret slået fast, at beskyldningerne gik langt over stregen. Fiskerforum.dk blev dømt skyldig og ikendt seks dagsbøder a 2.500 kroner. I alt 15.000 kroner.

Thomas Hansen er tilfreds med, at netmediet blev dømt i sagen: ”Det er en sejr for den gode tone i de skrivende medier. Det er trods alt en overlægger for, hvad man kan beskylde offentligt ansatte for.”

Fiskeren selv slap dog for straf. Retten mente ikke, at det var dokumenteret, at det var fiskeren, som havde sendt indlægget til Fiskerforum. Så selvom dommeren slog fast, at indlæggets indhold var ærekrænkende og strafbart, så blev han ikke dømt.

Det samme gjorde sig gældende i forhold til en kommentar på Facebook, hvor fiskeren blandt andet havde kaldet Thomas Hansen for en forbryder. Retten mente ikke, det var bevist, at fiskeren stod bag indlægget, til trods for at fiskeren både lagde navn og foto til kommentaren.

Thomas Hansen er ærgerlig over, at fiskeren ikke blev dømt: “Det betyder, at mine kollegaer i fremtiden fortsat risikerer, at blive hængt ud for at gøre deres arbejde. Man kan i princippet skrive hvad som helst.”

Fiskeristyrelsen ville ikke gå videre med sagen
Thomas Hansen havde i første omgang bedt sin arbejdsgiver om at politianmelde fiskeren til politiet, men Fiskeristyrelsen mente ikke, at der var grundlag for at gå videre med sagen.

Den beslutning var Fængselsforbundet dog ikke enig i. Derfor valgte forbundet i marts 2020 at anmelde fiskeren for overtrædelse af straffeloven.

Forbundssekretær René Larsen siger: ”Der var tale om meget grove beskyldninger direkte rettet mod vores kollega i Fiskeristyrelsen. Så grove at det ville medføre straffesag og afskedigelse, hvis beskyldningerne var sande. Det blev vi nødt til at gå videre med.”

Knap to år senere er der nu faldet dom.

Der må være grænser for, hvad man skal udsættes for som offentligt ansat.

René Larsen hilser dommen mod netmediet velkommen: ”Det er ikke i orden, når vores medlemmer bliver hængt ud på denne måde. Der må være grænser for, hvad man skal udsættes for som offentligt ansat.”

Han opfordrer Fiskeristyrelsen til at lave en politik om krænkende adfærd og chikane i det offentlige rum, så medarbejdere ikke igen skal opleve usikkerhed og manglende opbakning fra styrelsen.

”Selvom styrelsen svigtede deres medarbejder i denne sag, så kan de forhåbentlig blive klogere,” siger han.