07.06.2024

Fængslet i Nørre Snede er et af de steder, der bliver ramt af sparekniv og postnedlæggelser

Sparekniven rammer hårdt i Midt- og Nord

Trods personalemangel og overfyldte fængsler, skal der nu skæres 10 millioner kroner på budgettet i Midt- og Nordjylland.

Besparelser kommer sjældent belejligt, men timingen af besparelserne i Midt- og Nordjylland er ekstrem dårlig.

Der er holdningen hos forbundets områdetillidsrepræsentant Brian Hedensted, efter det er besluttet, at der skal spares 10 millioner kroner resten af året.

”Det er fuldstændig urimeligt at tage sparekniven frem nu. Vi har brug for at få tilført ekstra midler – ikke at få fjernet dem,” siger han.

Årsag til sparerunden er, at Område Midt- og Nordjylland er ved at overskride sit budget i år. Det skyldes blandt andet ekstraudgifter til overtidsbetaling til medarbejdere.

Men Brian Hedensted mener, at disse udgifter er uundgåelige i den nuværende situation med stor personalemangel.

”Personalet løber stærkt. Vi er fleksible og tager ekstra vagter for at tingene til at hænge sammen. Derfor virker det som en kold spand vand i hovedet, at vi nu får at vide, at der skal skæres vagter væk,” siger Brian Hedensted.

En kold spand vand i hovedet
Personalemanglen betyder, at fængsler og arresthuse i øjeblikket er fyldt til randen, fordi der ikke er personale til at åbne flere pladser. Derfor har 102 procent af alle celler været i brug i de midt- og nordjyske institutioner i år. Det er det højeste belæg i hele landet.

Eksempelvis kører Kragskovhede Fængsel ved Frederikshavn med et overbelæg på 107 procent i gennemsnit i år. Det kan kun lade sig gøre ved at placere indsatte to og to sammen i cellerne og inddrage alle lokaler til beboelse – som for eksempel opholdsrum.

”Personalet løber stærkt. Vi er fleksible og tager ekstra vagter for at tingene til at hænge sammen. Derfor virker det som en kold spand vand i hovedet, at vi nu får at vide, at der skal skæres vagter væk,” siger Brian Hedensted.

Besparelserne betyder postnedlæggelser flere steder for eksempel i Nørre Snede, ligesom der skal skæres i Enner Mark Fængsel og arresthusene i Randers og Århus, hvor sikkerheden ellers er blevet opprioriteret som led i bandeindsatsen i den seneste flerårsaftale.

Sparerunden rammer også værkmestrene, som står for beskæftigelsen af de indsatte.

”Det er slet ikke, hvad vi har brug for, når vores arbejdsmiljø og faglighed i forvejen er under hårdt pres,” siger Brian Hedensted.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er enig i kritikken: ”Det er ikke udtryk for rettighed omhu, at man fire måneder før årets afslutning pludselig opdager, at der mangler penge, og man så haster besparelser igennem. Kriminalforsorgen bør have så meget styr på sin økonomi, at vi undgår hovsa-løsninger på denne måde.”

Han mener situationen er så alvorlig i Kriminalforsorgen, at der brug for politisk handling: ”Der strømmer ind med fanger, og vi mister fængselsbetjente i næsten samme tempo. Det holder simpelthen ikke i længden. Jeg mener, at politikerne må gøre op med sig selv, hvad de vil med Kriminalforsorgen.”

Besparelser rammer bredt
Fagbladet har spurgt områdedirektør Una Jensen, hvad hun siger til kritikken fra Fængselsforbundet.

”Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland er desværre i en situation, hvor vi overskrider vores økonomiske ramme. Det kræver handling, da vi skal nå et årsresultat i balance. Der er lokale processer i gang på de enkelte institutioner, hvor der er udarbejdet handleplaner, så vi kan nå i mål i år og have det bedst mulige udgangspunkt til det kommende år. Besparelserne rammer bredt i forhold til vores samlede opgave og således ikke alene fængselsbetjentenes arbejdsområde,” siger Una Jensen.


Af Søren Gregersen


Historisk overbelæg

Kragskovhede Fængsel 107 procent
Nørre Snede Fængsel 99 procent
Enner Mark Fængsel 99 procent
Aalborg Arrest 103 procent
Frederikshavn Arrest 100 procent
Hobro Arrest 103 procent
Herning Arrest 104 procent
Holstebro Arrest 105 procent
Nykøbing Mors Arrest 106 procent
Ringkøbing Arrest 106 procent
Viborg Arrest 103 procent
Randers Arrest 105 procent
Silkeborg Arrest 103 procent

102 procent af pladserne i fængsler og arresthuse har været i brug i Midt- og Nordjylland i år. Det er ellers aftalt politisk, at Kriminalforsorgen maksimalt må anvende 95 procent af pladserne i arresthusene og 96 procent af pladserne i fængslerne.

Note: Gennemsnitlig belæg i årets første otte måneder 2019. Kilde: Kriminalforsorgen.