07.06.2024

Nederlag i det sidste slag i feriepengesagen

Det lykkedes desværre ikke at skaffe yderligere feriepenge til afskedigede fængselsbetjente. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen.

Efter syv års juridisk tovtrækkeri er den såkaldte feriepengesag nu endelig slut. Konklusionen er, at 74 af Fængselsforbundets tidligere medlemmer har fået deres feriepenge, men at der ikke er penge til medlemmer, som blev afskediget før august 2007.

Østre Landsret har nemlig afsagt dom i det sidste element i det lange forløb. Retssagen handlede ikke om fængselsbetjentenes ret til feriepenge. Det slog en EU-dom fast i 2009.

Sagen handlede derimod om datoer. For da man skulle gøre fejlen god igen efter EU-dommen, vidste man ikke, hvor mange år tilbage i tid retfærdigheden skulle gælde. Sagt med andre ord: Hvornår er de afskedigedes krav på feriepenge så gamle, at deres krav er forældet?

Fængselsforbundet mente på lige fod med andre tjenestemandsorganisationer, at der måtte gælde en femårsfrist. Det accepterede kammeradvokaten efter nogle sværdslag, men man var ikke enige om, hvilken dato man skulle tælle tilbage fra. Østre Landsrets dom betyder, at skæringsdatoen bliver den 17. august 2007. Det er cirka to år senere end Fængselsforbundet havde håbet på.

Ingen penge til Toftlund
Østre Landsrets dom betyder, at tidligere værkmester Christian Søndergaard fra Toftlund er en af de afskedigede kollegaer, som ikke får sine feriepenge. Værkmesteren blev nemlig afskediget i 2006.

Han synes, det er uretfærdigt, at der ingen penge er til ham, mens hans kollega, som blev afskediget i 2007, har fået sine feriepenge: ”Vi var syge lige så lang tid, og han fik 47.000 kroner, mens jeg ikke får en krone. Jeg kan ikke forstå, at man kan snyde folk på denne måde,” siger Christian Søndergaard.

Han har ventet ti år på at få afsluttet sagen: ”Det er mange år, at vente på svar,” siger han.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye ærgrer sig også over sagens udfald: ”Vi havde selvfølgelig håbet på, at dommen var faldet ud til vores tidligere medlemmers fordel.”

Han hæfter sig dog ved, at sagen er endt godt for mange andre kollegaer: ”74 medlemmer har fået 78.000 kroner hver i gennemsnit. I alt knap 6 millioner kroner. Det er et flot resultat, som i høj grad skyldes det pres som Fængselsforbundet og de andre organisationer har stået for. Det er vigtigt, at vi fører disse sager for medlemmerne,” siger Kim Østerbye.

 Af Søren Gregersen

SAGEN KORT 

Tidligere måtte afskedigede tjenestemænd vinke farvel til feriepenge, hvis de havde været syge i længere tid. Men i januar 2009 slog en EU-dom fast, at tjenestemænd har ret til deres optjente feriepenge, også selvom de har været syge i mere end seks måneder før afskeden. Med EU-dommen i ryggen er det lykkedes for Fængselsforbundet også at skaffe feriepenge til kollegaer, som blev afskediget før 2009. I alt har 74 tidligere medlemmer fået penge. I gennemsnit har de fået udbetalt 78.000 kroner hver.

sh-0468